Deň Zeme si pripomenieme pestrým programom

Deň Zeme si pripomenieme pestrým programom

Deň Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla, si už tradične pripomenie aj Slovenská agentúra životného prostredia, a to viacerými na seba nadväzujúcimi aktivitami v Banskej Bystrici i v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Väčšina z nich sa uskutoční v spolupráci so žiakmi, dobrovoľníkmi a verejnosťou.

Deň Zeme si svet pripomína od roku 1970, iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Na existenciu Dňa Zeme každoročne reagujú aj zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) tradičnou jarnou brigádou s názvom Pozdrav Zemi. Vo štvrtok, 20. apríla, vyčistia a upravia exteriér areálu hlavného sídla na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Súčasťou aktivity bude aj založenie biodiverzitnej lúky, ako jeden z výstupov projektu Clima Best.

Naše Stredisko environmentálnej výchovy Dropie si Deň Zeme pripomenie 21. apríla troma rôznymi podujatiami. So žiakmi 9. ročníka pôjde o výstavbou hmyzieho hotela v areáli Základnej školy na Ulici práce v Komárne. V ten istý deň je pre deti zo Základnej školy Ferenca Móru v Zemianskej Olči určená aj aktivita z projektu Living Lab, ktorá je zameraná na pôdu poľnohospodárskej krajiny v CHVÚ Ostrovné lúky. Rovnako sa v ten deň Stredisko environmentálnej výchovy Dropie spolu s dobrovoľníkmi zapojí aj do čistenia nelegálnych skládok v CHVÚ Ostrovné lúky. Táto aktivita je súčasťou dobrovoľníckej kampane Upracme Slovensko. Zapojiť sa do jarnej brigády môže široká verejnosť, stačí sledovať FB stránku SEV Dropie.

Zamestnanci z pracoviska v Žiline sa 21. apríla zapoja do organizácie Dňa Zeme v spolupráci s mestom Žilina. Podujatie sa koná v mestskom parku, v Sade na studničkách, pre deti materských a základných škôl. Pre návštevníkov je pripravené množstvo hier a vzdelávacích aktivít - hra na biotopy, hravé triedenie odpadu na čas spojené s kvízom, určovanie drevín len pomocou drievok a konárikov, alebo napríklad aj spoznávanie našich motýľov, ako dôležitých opeľovačov.

Počas celého apríla zároveň prebieha vzdelávacia kampaň Zatoč s odpadom s aprílovou výzvou zameranou na možnosti, ako šetriť papier, a tým aj naše lesy. Žiaci všetkých typov škôl na Slovensku sa aj v apríli môžu zapojiť do výtvarnej súťaže Zelený svet na tému Voda je život. Súťaží sa o hodnotné ceny, športové veci, maliarske potreby, knižné publikácie a iné darčekové predmety. V tieto jarné dni vás spolu s Maxom vyzývame vyčistiť prírodu, vaše obľúbené prechádzkové miesto alebo okolie vášho domu. Viac informácií nájdete na www.sazp.sk, https://www.ewobox.sk/home alebo na https://dropie.sazp.sk/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť