EEA – Eionet Day

13.03.2023
EEA – Eionet Day

Zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia sa 1. marca 2023 zúčastnili podujatia EEA – Eionet Day, ktoré organizovala Európska environmentálna agentúra v Kodani po prvýkrát od začiatku svojej činnosti v roku 1994.

Cieľom EEA – Eionet Day bolo prispieť k postaveniu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a jej Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete – Eionet ako kľúčovej znalostnej základni pri podpore plnenia Európskej zelenej dohody, 8. environmentálneho akčného programu a ďalších iniciatív EÚ, podporiť implementáciu Stratégie EEA – Eionet na roky 2021 – 2030 a posilniť vzájomnú spoluprácu v Eionet.

Vyzdvihnutá bola najmä úloha Eionet pri ovplyvňovaní a tvorbe environmentálnej politiky a prínos EEA, ktorá je jedinou organizáciou svojho druhu v EÚ, dokonca na globálnej úrovni. Počas podujatia členské a spolupracujúce krajiny EEA prezentovali svoje národné siete Eionet a tiež projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce v sieti, formou národných stánkov. Národnú Eionet SK prezentovali aj zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce. V rámci slovenského stánku boli prezentované členské organizácie Eionet SK, činnosť SAŽP a tiež ciele Envirostratégie 2030, ktoré určujú priority aj pre činnosť Slovenskej republiky v Eionet. Podrobné informácie o stretnutí nájdete tu: https://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/meetings/eea-eionet-day/eea-eionet-day

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.