EEA – Eionet Day

EEA – Eionet Day

Zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia sa 1. marca 2023 zúčastnili podujatia EEA – Eionet Day, ktoré organizovala Európska environmentálna agentúra v Kodani po prvýkrát od začiatku svojej činnosti v roku 1994.

Cieľom EEA – Eionet Day bolo prispieť k postaveniu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a jej Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete – Eionet ako kľúčovej znalostnej základni pri podpore plnenia Európskej zelenej dohody, 8. environmentálneho akčného programu a ďalších iniciatív EÚ, podporiť implementáciu Stratégie EEA – Eionet na roky 2021 – 2030 a posilniť vzájomnú spoluprácu v Eionet.

Vyzdvihnutá bola najmä úloha Eionet pri ovplyvňovaní a tvorbe environmentálnej politiky a prínos EEA, ktorá je jedinou organizáciou svojho druhu v EÚ, dokonca na globálnej úrovni. Počas podujatia členské a spolupracujúce krajiny EEA prezentovali svoje národné siete Eionet a tiež projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce v sieti, formou národných stánkov. Národnú Eionet SK prezentovali aj zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce. V rámci slovenského stánku boli prezentované členské organizácie Eionet SK, činnosť SAŽP a tiež ciele Envirostratégie 2030, ktoré určujú priority aj pre činnosť Slovenskej republiky v Eionet. Podrobné informácie o stretnutí nájdete tu: https://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/meetings/eea-eionet-day/eea-eionet-day 

 

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť