Fotosúťaž S vrtuľkou na cestách

Fotosúťaž S vrtuľkou na cestách

Určite sa už všetci tešíte na leto, prázdniny, dovolenky a zaslúžený oddych. Plánujete tento čas stráviť aktívne? Zapojte sa do našej súťaže S vrtuľkou na cestách. Je to súťaž autorských fotografií s motívom vrtuľky, ktorú si môžete jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny.

Vyhlasovatelia súťaže vrtuľku nazvali Airik a je maskotom LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako Populair). Vezmite Airika na miesta, kam sa dá dostať udržateľnou dopravou (pešo, na bicykli, vlakom atď.) a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru súvisí s kvalitou ovzdušia. V pozitívnom zmysle to môže byť napr. cyklobus plný turistov, pešia turistika, dúha po búrke, vietor vo vlasoch, zeleň v mestách; alebo v negatívnom zmysle, napr. auto na voľnobeh v pešej zóne alebo v blízkosti hrajúcich sa detí, parkovisko plné áut pred kúpaliskom, zastávka autobusu bez zastrešenia, autá parkujúce na chodníkoch.     

Súťaž je určená pre širokú verejnosť bez rozdielu veku. Organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Populair. Zámerom je počas letného obdobia zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na negatívne aj pozitívne javy, ktoré súvisia s ovzduším. Vyhlasovateľov súťaže zaujíma aj to, aký dopravný prostriedok využijete na svojich cestách za oddychom. Doprava má totiž významný vplyv na kvalitu ovzdušia – je jedným z hlavných zdrojov znečisťujúcich látok, ktoré môžu negatívne vplývať na ľudské zdravie.

Cieľom súťaže je podporiť šetrnejšie spôsoby cestovania a pomocou fotografie poukázať na to, čo ovplyvňuje naše ovzdušie.    

Ako sa môžete zapojiť?

  1. Vyrobte si vrtuľku Airika podľa inštrukcií.
  2. Odfoťte vrtuľku na prázdninách a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru, súvisí s čistotou ovzdušia (pozitívne/negatívne).
  3. Zaregistrujte fotografiu vyplnením formulára v záložke Aktuality/Fotosúťaž. Uveďte vaše meno, email, miesto, kde ste fotografiu vytvorili a akým dopravným prostriedkom ste sa tam dostali. Pozor, posielajte max. 1 fotku/osobu.

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch formách, a to verejným hlasovaním na http://dnesdycham.populair.sk v záložke Aktuality/Fotosúťaž a posúdením odbornou porotou.

Výsledky súťaže budú zverejnené na http://dnesdycham.populair.sk a FB Populair dňa 7. 9. 2023, kedy si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia.

Termín registrácie fotografií: 19. 6. – 15. 8. 2023.

Termín hlasovania na dnesdycham.populair.sk: 16. 8. – 31. 8. 2023.

Zapojením sa do súťaže môžete, okrem nového poznania, získať aj zaujímavé ceny.

Štatút súťaže: https://dnesdycham.populair.sk/public/pdf/Statut-sutaze_S-vrtulkou-na-cestach.pdf

Návod na vrtuľku: https://populair.sk/web-documents/961/vrtulka-s-navodom-a5-final.pdf

Registračný formulár: https://dnesdycham.populair.sk/foto-sutaz-2023

Vytlačiť