Historický úspech pre slovenský vidiek: Korňa a Čičmany získali strieborné ocenenie v Európskej cene obnovy dediny 2024

09.07.2024
Historický úspech pre slovenský vidiek: Korňa a Čičmany získali strieborné ocenenie v Európskej cene obnovy dediny 2024

V celoeurópskej súťaži sme mali dve želiezka v ohni a obe dvadsaťčlennú hodnotiacu komisiu mimoriadne zaujali. Korňa a Čičmany sa umiestnili v striebornej kategórii prestížnej Európskej ceny obnovy dediny 2024 (Europäischen Dorferneuerungspreis 2024). Porota hodnotila 21 obcí z celej Európy. 

Organizátorom európskej súťaže, ktorá sa koná každé dva roky, je Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Vyhlasovateľom národnej súťaže Dedina roka je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). V tejto súťaži získali vlani Čičmany ocenenie Dedina ako klenotnica a Korňa získala hlavnú cenu Dedina roka. 

Nesmierne sa teším z historického úspechu oboch našich úspešných samospráv a srdečne gratulujem paniam starostkám i občanom Korne a Čičmian. Za vyhlasovateľov súťaže, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia a Slovenskú agentúru životného prostredia, chcem ubezpečiť, že usilovne pracujeme na tom, aby sme v ďalšom ročníku ešte zvýšili motiváciu obcí zapojiť sa, stať sa Dedinou roka a nadviazať na tento úspech aj v ďalších rokoch,“ informoval Juraj Moravčík, generálny riaditeľ SAŽP.

Dediny Korňa a Čičmany boli ocenené za výnimočný prístup v oblastiach ako sú udržateľný rozvoj, ochrana kultúrneho dedičstva a inovatívny prístup k miestnemu hospodárstvu.

Som veľmi hrdý na výnimočné Čičmany a pri mojej návšteve som videl odhodlanie a spolupatričnosť celej dedinky, preto som veril v ich úspech. Osobitne som pyšný na Korňu, pretože je veľkou motiváciou pre ďalšie obce. Korňa ukázala, že aj turisticky menej známe obce môžu uspieť v európskej súťaži. Stačí na to oduševnené vedenie obce, súdržnosť miestnej komunity a veľké srdcia obyvateľov dedinky. Korňa má čo ukázať návštevníkom a verím, že úspech v európskej konkurencii pomôže prílevu turistov a ďalšiemu rozvoju dedinky,“ dodal Juraj Moravčík, generálny riaditeľ SAŽP. 

Ocenenie Európskej ceny obnovy dediny 2024 v striebornej kategórii je dôkazom tvrdej práce, odhodlania a spolupráce obyvateľov v oboch obciach. Tieto úspechy sú inšpiráciou pre vidiecke oblasti v Európe a ukazujú, že aj malé obce môžu dosiahnuť veľké veci. 

Víťazom Európskej ceny obnovy dediny je česká obec Kostelní Lhota. 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.