Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

21.08.2023
Hlasujte o najkrajšiu fotografiu fotosúťaže "S vrtuľkou na cestách"

„S vrtuľkou na cestách“ je súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú ste si mohli jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny. Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je maskotom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako „Populair“).

Súťaž je určená pre širokú verejnosť bez rozdielu veku. Organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Populair. Naším zámerom bolo počas letného obdobia zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na negatívne aj pozitívne javy, ktoré súvisia s ovzduším. Zaujímalo nás aj to, aký dopravný prostriedok na svojich cestách za oddychom využijete. Doprava má totiž významný vplyv na kvalitu ovzdušia – je jedným z hlavných zdrojov znečisťujúcich látok, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie - https://dnesdycham.populair.sk/mozne-ucinky-na-zdravie.

Hodnotenie zozbieraných fotografií bude prebiehať v dvoch formách, a to verejným hlasovaním na webovom sídle projektu v záložke Aktuality/Fotosúťaž a odbornou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle projektu a FB Populair 7. septembra 2023, kedy si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia. Termín pre hlasovanie na dnesdycham.populair.sk: 16. 8. – 31. 8. 2023.

Hlasovať je možné tu:

https://dnesdycham.populair.sk/foto-sutaz-2023-hlasuj


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.