Hurá prázdniny!

10.07.2024
Hurá prázdniny!

Prvá prázdninová sobota sa pre nás niesla už v tradičnom duchu – opäť sme sa zúčastnili podujatia Hurá prázdniny, ktoré sa konalo už trinásty krát a je v návštevnosti považované za najväčšie podujatie v Banskobystrickom kraji venované deťom.

Hlavným organizátorom podujatia je Nadácia Eriky Karovej,  ktorá v spolupráci s ďalšími organizáciami opäť priniesla deťom nielen z Banskej Bystrice pestrý program. 

Podujatie zahŕňalo celý rad aktivít vrátane živej hudby, športových súťaží, divadelných predstavení a stánkov s občerstvením i remeselnými stánkami. Deti sa mohli zapojiť do hier a remeselných aktivít, zatiaľ čo dospelí si mohli vychutnať oddychovú atmosféru a stretnúť sa s priateľmi.

Okrem kultúrneho a zábavného programu bolo súčasťou podujatia aj množstvo vzdelávacích aktivít – štyri z nich zabezpečovala práve Slovenská agentúra životného prostredia. Aj napriek vyčerpávajúcemu teplu nás navštívilo veľa zvedavých a šikovných detí so svojimi rodičmi.

Vyskúšať si mohli aktivity, pri ktorých hravou formou zistili ako zatočiť s odpadom – čo skrýva náš smetný kôš? Ako možno zabezpečiť zníženie tvorby odpadu? Aké existujú alternatívy voči jednorazovým obalom? 

Na záver nám nezostáva nič iné iba popriať všetkým krásne prežité leto, pretože HURÁ PRÁZDNINY!


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.