Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

26.05.2023
Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie sa 23. mája uskutočnil 23. ročník súťaže Hypericum, ktorá sa obyčajne koná pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity.

Hlavnou témou tohto ročníka boli mokrade, voda a vodozádržné opatrenia na Žitnom ostrove, a tak sme tému druhovej rozmanitosti rozšírili o druhy mokraďných a vodných biotopov. Práve preto sme aj súťažný deň stanovili na Svetový deň korytnačiek. Korytnačka močiarna je jediný pôvodný druh korytnačiek na Slovensku, ktorej sa v súčasnosti pripisuje kritický stav ohrozenia. Tento deň sme obohatili prednáškou o korytnačkách a účastníci súťaže mali možnosť vidieť naživo európsky, aj africký druh korytnačky.

Súťaže Hypericum sa zúčastnilo 10 tímov z rôznych obcí Žitného ostrova (Senica, Hamuliakovo, Okoč, Zemianska Olča, Bratislava, Veľké Lovce, Nové Zámky, Gbelce a Zlatná na Ostrove). Súťažné tímy boli zmiešané, z rôznych ročníkov 2. stupňa ZŠ, s vyučovacím jazykom slovenským, aj maďarským. Súťažilo sa v oboch jazykoch, na štyroch stanovištiach areálu SEV Dropie. Žiaci odpovedali na otázky z oblasti botaniky, zoológie a klimatických pomerov Žitného ostrova, museli absolvovať aj praktickú, poznávaciu časť z botaniky – určovanie rastlín. Akýmsi vstupom do súťaže bola požiadavka zrealizovať adaptačné vodozádržné opatrenie – vybudovať dažďovú záhradu na školskom dvore alebo v jej blízkom okolí.

Súťažné tímy boli všetky veľmi aktívne. Avšak prvé miesto získal tím zo ZŠ Gbelce, druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ s VJM v Zlatnej na Ostrove a tretie miesto sa ušlo ZŠ s VJM v Okoči.

Umiestneným blahoželáme, a všetkým účastníkom i pedagógom prajeme veľa nadšenia, vytrvalosti a chuti do učenia pri ich ďalšej práci a súťažiach.

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.