Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY

Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY, ktorého program  je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom, ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení.

Informačný deň sa uskutoční 21. júla 2021 online. Počet účastníkov na stretnutí je limitovaný a viazaný na potvrdenie organizátorov. V prípade záujmu o podujatie, vás prosíme o potvrdenie účasti zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky  do 15. júla 2021 na e-mailovú adresu: idzops@sazp.sk.

Registrovaným účastníkom bude v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom zaslaný mailom link, kde sa bude možné pripojiť.

Účastnícky poplatok (vložné) na informačný deň sa neplatí.

 

Vytlačiť