Jednorazové fľaše sa už nenosia, ukážte nám svoju alternatívu

02.03.2023
Jednorazové fľaše sa už nenosia, ukážte nám svoju alternatívu

Minulý rok začalo Slovensko zálohovať PET fľaše a plechovky. Tento krok síce výrazne znížil množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov, ale nevyriešil problém s neustálou produkciou plastových fliaš. Opäť totiž platí, že najlepší odpad je žiadny odpad.

Marcová výzva kampane Zatoč s odpadom, ktorej iniciátorom je Slovenská agentúra životného prostredia, upriamuje pozornosť na obmedzenie používania jednorazových nápojových obalov, ako sú tetrapaky, plechovky či plastové fľaše. Práve tie  sa totiž aj v súčasnosti, kedy sa životné prostredie a jeho ochrana dostávajú do popredia viac ako inokedy, tešia mimoriadnej obľube. Pre ilustráciu, v roku 2016 sa na celom svete predalo viac ako 480 biliónov plastových fliaš, pričom doba ich rozkladu je až  500 rokov. V roku 2018 sa v Európe vyprodukovalo takmer 61,8 miliónov plastov, z toho PET (polyetyléntereftalát) fľaše tvorili takmer 8 %. Recykluje sa pritom iba okolo 30 % plastov, väčšina tak stále končí na skládkach či v oceánoch, v lepšom prípade v spaľovniach na energetické využitie.

Na Slovensku sa každý rok predá zhruba jedna miliarda plastových fliaš. Problém nápojových obalov spočíva v ich krátkej životnosti. Doslova za pár sekúnd alebo minút sa stávajú odpadom. Tak, ako v prípade ostatných obalov, aj v prípade tých nápojových platí, že recyklácia nie je ideálnym a jediným riešením. Tým najdôležitejším je predchádzať ich vzniku. Skôr, ako si teda kúpime niečo v jednorazovom nápojovom obale, uvažujme či neexistuje iná alternatíva. V súčasnosti sú na trhu dostupné kvalitné nerezové, sklenené či bambusové fľaše, poháre aj slamky. Mnohé mestá majú automaty na mlieko a existuje viacero bezobalových obchodov. Stačí len tak málo – začať od seba!

Zapojte sa do marcovej výzvy SAŽP „Ukáž svoju fľašu“. Postup je jednoduchý

1. Máte svoju obľúbenú, opakovane použiteľnú fľašu na nápoje? Ukážte nám ju!

2. Nekupujte nápoje v jednorazových obaloch. Naplňte si svoju obľúbenú fľašu vodou z vodovodu, pitných fontán či cisterien.

3. Pošlite nám fotografiu svojej fľaše a miesta, kde ste ju naplnili. Napíšte, koľkokrát počas výzvy sa vám to podarilo.

Odborným garantom marcovej témy je NATUR-PACK a. s., registrácia do výzvy prebieha na tomto linku: https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/pripime-si-s-planetou

Vyhodnotenie februárovej výzvy zameranej na tému elektroodpadu je zverejnené tu: https://www.ewobox.sk/clanok/vezmi-knihu-nie-mobil

Foto: Envirospektrum

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.