Jednorazové fľaše sa už nenosia, ukážte nám svoju alternatívu

Jednorazové fľaše sa už nenosia, ukážte nám svoju alternatívu

Minulý rok začalo Slovensko zálohovať PET fľaše a plechovky. Tento krok síce výrazne znížil množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov, ale nevyriešil problém s neustálou produkciou plastových fliaš. Opäť totiž platí, že najlepší odpad je žiadny odpad.

Marcová výzva kampane Zatoč s odpadom, ktorej iniciátorom je Slovenská agentúra životného prostredia, upriamuje pozornosť na obmedzenie používania jednorazových nápojových obalov, ako sú tetrapaky, plechovky či plastové fľaše. Práve tie  sa totiž aj v súčasnosti, kedy sa životné prostredie a jeho ochrana dostávajú do popredia viac ako inokedy, tešia mimoriadnej obľube. Pre ilustráciu, v roku 2016 sa na celom svete predalo viac ako 480 biliónov plastových fliaš, pričom doba ich rozkladu je až  500 rokov. V roku 2018 sa v Európe vyprodukovalo takmer 61,8 miliónov plastov, z toho PET (polyetyléntereftalát) fľaše tvorili takmer 8 %. Recykluje sa pritom iba okolo 30 % plastov, väčšina tak stále končí na skládkach či v oceánoch, v lepšom prípade v spaľovniach na energetické využitie.

Na Slovensku sa každý rok predá zhruba jedna miliarda plastových fliaš. Problém nápojových obalov spočíva v ich krátkej životnosti. Doslova za pár sekúnd alebo minút sa stávajú odpadom. Tak, ako v prípade ostatných obalov, aj v prípade tých nápojových platí, že recyklácia nie je ideálnym a jediným riešením. Tým najdôležitejším je predchádzať ich vzniku. Skôr, ako si teda kúpime niečo v jednorazovom nápojovom obale, uvažujme či neexistuje iná alternatíva. V súčasnosti sú na trhu dostupné kvalitné nerezové, sklenené či bambusové fľaše, poháre aj slamky. Mnohé mestá majú automaty na mlieko a existuje viacero bezobalových obchodov. Stačí len tak málo – začať od seba!

 

Zapojte sa do marcovej výzvy SAŽP „Ukáž svoju fľašu“. Postup je jednoduchý

1. Máte svoju obľúbenú, opakovane použiteľnú fľašu na nápoje? Ukážte nám ju!

2. Nekupujte nápoje v jednorazových obaloch. Naplňte si svoju obľúbenú fľašu vodou z vodovodu, pitných fontán či cisterien.

3. Pošlite nám fotografiu svojej fľaše a miesta, kde ste ju naplnili. Napíšte, koľkokrát počas výzvy sa vám to podarilo.

 

Odborným garantom marcovej témy je NATUR-PACK a. s., registrácia do výzvy prebieha na tomto linku: https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/pripime-si-s-planetou

Vyhodnotenie februárovej výzvy zameranej na tému elektroodpadu je zverejnené tu: https://www.ewobox.sk/clanok/vezmi-knihu-nie-mobil

 

Foto: Envirospektrum

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť