Kampaň KlímaTYzuj sa ukončí júnová výzva

04.06.2024
Kampaň KlímaTYzuj sa ukončí júnová výzva

Žijeme v rýchlom a konzumnom svete, ktorý je charakteristický nadmernou spotrebou takmer vo všetkom. Vráťme sa na chvíľu len o pár rokov späť – spomeňme si na koronakrízu a život počas nej. Korona nás spomalila a ukázala nám, že k životu potrebujeme oveľa menej, ako sme si dovtedy mysleli (zdravie, rodinu, základné suroviny na prežitie v izolácii). Priniesla nádej, že svet už nebude ako pred tým. Želanie, že si ako ľudstvo uvedomíme pravú podstatu bytia a znížime konzumné tlaky na prírodné zdroje a ekosystémy. Krátko po korone však môžeme povedať, že opak je pravdou. Kolotoč sa rozkrútil ešte rýchlejšie, akoby chcel dobehnúť, čo zameškal. 

Zmena klímy je dnes tak často skloňovaným slovným spojením, že sa nad ním už hlbšie nezamýšľame. A možno práve preto nám unikajú dôležité súvislosti. Jeden Slovák vyprodukuje ročne emisie v objeme cca 6,5 t CO(Zdroj: článok). O tom, čo tvorí uhlíkovú stopu každého z nás, sme hovorili v predchádzajúcich témach a minulých mesiacoch. Vieme, že na každom našom rozhodnutí počas dňa záleží – na tom, ako svietime, kúrime, jeme, prepravujeme sa, či nakupujeme. Teraz prišla na rad zábava. 

Viete, že aj tým, ako trávime svoj voľný čas, môžeme prispieť k zmierneniu zmeny klímy? Viete, že minúta telefonovania vytvorí približne 57-gramovú uhlíkovú stopu (Zdroj: článok)?Viete, že na veľkosť uhlíkovej stopy pri nakupovaní online kartou vplýva výška platby a typ obchodníka (Zdroj: www.premodruplanetu.sk)? Viete že, jeden nákup oblečenia v hodnote 50 eur má aj uhlíkovú hodnotu v podobe 57 kg CO₂ (čo sa rovná 229 km jazdy benzínovým autom)? Viete, že uhlíková stopa jednej tlačenej knihy je v priemere 7,5 kg CO₂? Viete, čo môže znížiť uhlíkovú stopu vášho čítania kníh (Zdroj: Knihy alebo e-knihy)? Tak ako pri čítaní, tak aj v ďalších voľnočasových aktivitách a v našom spotrebiteľskom správaní je dôležitá miera. Nezabúdajme, že  je nás už 8 miliárd, ktoré si chcú užiť život na tejto Zemi. 

K lepšej predstave našej uhlíkovej stopy, ktorú si tvoríme v priebehu dňa, nám môžu poslúžiť rôzne aplikácie a kalkulačky. Vedia odhadnúť, akú stopu zanechal náš nákup v potravinách, v reštaurácii či na čerpacej stanici. Poznať váhu svojich každodenných spotrebiteľských rozhodnutí je dôležité. Rozoznávame rôzne značky a hodnoty, napríklad na obaloch potravín (výživové hodnoty, Nutri-Score – semafor pre zdravšie potraviny), ktoré nám pomáhajú sa správne rozhodnúť. Nastavenie podobného systému na označovanie uhlíkovej stopy produktov a služieb má v kontexte klimatickej krízy o to zásadnejší význam. Zákazníkovi by umožnil robiť správne voľby pri nakupovaní nielen pre svoje živobytie, ale aj pre svoju zábavu a voľný čas. 

Parížska dohoda, ku ktorej sa prihlásilo už 195 krajín sveta, zaväzuje každú krajinu vrátane Slovenska k znižovaniu emisií skleníkových plynov. V druhej polovici storočia by sme mali dosiahnuť tzv. uhlíkovú neutralitu, teda stav, kedy vypustíme len toľko emisií, koľko budú prírodné systémy schopné pohltiť. Táto premena našej ekonomiky a spoločnosti sa už deje, ale stále veľmi pomalým tempom. Ak sa však ako ľudstvo zmobilizujeme a každý prispeje svojou troškou, máme šancu na budúcnosť. Budúcnosť, v ktorej budeme poznať štyri ročné obdobia. V zime sa budeme guľovať a v lete si užívať pobyt na slnku.

Téma na jún:

Žijeme v dobe neobmedzených možností vo všetkých oblastiach nášho života, voľný čas nevynímajúc. Trávime ho radi telefonovaním, četovaním, elektronickými hrami, postovaním na sociálnych sieťach, v internetových alebo kamenných nákupných centrách, v kine s popcornom a nápojom so slamkou, papučovou kultúrou pred televízorom. S kamarátmi a blízkymi sa viac vidíme online, ako naživo. Darčeky si častokrát odovzdávame tiež len virtuálne – prevodom na účet či zaslaním darčekovej poukážky e-mailom. Aj táto kapitola nášho životného štýlu súvisí so zmenou klímy. Aj tu môžeme spraviť malú zmenu s veľkým dosahom na našu rodinu, priateľov aj planétu. 

Výzva na jún: Dnes si to eko užijem

Úspešne sme sa dostali k poslednej výzve kampane. Je čas oslavovať. Ako? No predsa eko. Užite si svoje voľné chvíle inak, originálne, a s ohľadom ku klíme. Doprajte si nový zážitok a buďte inšpiráciou pre svoje okolie.

  1. Určite si jeden deň alebo víkend, ktorý si eko užijete. Ukážte ostatným, že oslavovať sa dá bez zbytočnej uhlíkovej stopy. 
  2. Čo všetko si v tento deň môžete užiť? Fantázii sa medze nekladú,a preto ju pustite na špacírku. Urobte niečo inak a neobyčajne. 
    (napr.: naplánujte si cestu domov cez peknú časť mesta alebo jeho okolia, nezapnite si telku, vypnite mobil, vyrobte vlastný darček alebo kozmetiku, navštívte nejaké pekné prírodné alebo kultúrne miesto, vyhnite sa nákupným strediskám). 
  3. Zdieľajte fotku, ako sa zabávate. Ak máte chuť, napíšte aj svoje tipy na ekoužívanie voľného času. 

 

Prihlásenie do výzvy a viac informácií nájdete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/dnes-si-to-uzijem 

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.