Kombináciou dopravy k lepšiemu ovzdušiu

Kombináciou dopravy k lepšiemu ovzdušiu

Najviditeľnejší boom zažíva u nás za posledné roky individuálna cestná doprava, na čele s osobnými autami. Pred 100 rokmi bolo pritom auto raritou, dnes je však spotrebným tovarom. Najmä osobná automobilová doprava sa rýchlo stala dominantnou, autám sa prispôsobujú verejné, mestské a obecné priestory, aj medzimestská infraštruktúra, ktorá ovplyvňuje celkový ráz a rozdelenie krajiny. Týmto spôsobom sa tieto priestory stávajú menej využívateľné širokou verejnosťou. Okrem toho individuálna cestná doprava vplýva na životné podmienky obyvateľov sídel, ovzdušie, okolité ekosystémy a prispieva k zmene klímy.

Doprava je jediný sektor, v ktorom emisie skleníkových plynov stále stúpajú. Dôvodom je rozvoj automobilizmu. Podľa dát Európskej environmentálnej agentúry z roku 2021 zodpovedá za 22,21 % produkcie skleníkových plynov v rámci EÚ, ktoré negatívne prispievajú k zmene klímy. V rámci sektoru dopravy je najvýznamnejším producentom cestná doprava, na ktorú pripadá 71,7 % skleníkových plynov, pričom na osobné autá v rámci podsektoru cestnej dopravy pripadá takmer 60,6 % skleníkových plynov. Len od začiatku 90. rokov sa počet osobných a ťažkých úžitkových vozidiel na Slovensku viac ako zdvojnásobil. Predpokladá sa, že bude naďalej rásť.

Poloprázdne autá pomaly sa posúvajúce v kolóne maľujú nelichotivý obraz o plytvaní prírodnými zdrojmi iba kvôli nášmu pohodliu a domnelému pocitu slobody. Auto je skvelá vec, lenže čo ak má auto každý? A čo ak má každý dve autá? Potrebujeme ich v domácnosti niekoľko? Musíme aj na krátke trasy jazdiť autom? Potrebujeme auto alebo skôr mobilitu – presunúť sa ekonomicky, ekologicky a efektívne? K dispozícii máme celý rad možností, ktorými môžeme auto nahradiť a prispieť k udržateľnejšej mobilite. Niektoré si vyžadujú vyššiu vstupnú investíciu – napríklad výmena starého auta za novšie a efektívnejšie. Väčšinu z nás však nemusí stáť veľa peňazí preferencia hromadnej dopravy, v teplejších mesiacoch chôdza, bicykel alebo kolobežka. Niektoré rozhodnutia nám dokonca pomôžu ušetriť rodinný rozpočet – zdieľanie jedného auta v rodine alebo zdieľané jazdy s kolegami do práce. Vyberte si jednoducho tie, ktoré zohľadnia vaše lokálne podmienky.

Zamyslime sa, kam naša spoločnosť kráča (alebo sa skôr vezie?) aj prostredníctvom januárovej výzvy z kampane KlímaTYzuj sa, s ktorou Slovenská agentúra životného prostredia počas školského roka otvára naliehavé témy v oblasti klímy a kvality ovzdušia.

 

Výzva: Skombinuj sa

Prispejte k udržateľnej mobilite vlastnou silou. Práve svaly môžu významne pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov z dopravy. Ako? Vymeňte auto aspoň na časť cesty za prostriedok, ktorý namiesto fosílnej energie využíva na pohon tú vašu. Ďalším benefitom bude zlepšenie zdravia a kondície peňaženky.

 

Pravidlá výzvy:

1. Skombinujte auto s inými dopravnými prostriedkami (autobus, vlak, električka, „pešibus“, bicykel, kolobežka a pod.).

2. Odfoťte sa priamo v akcii a pošlite nám fotku. Pripojte aj krátku správu o svojej novej alebo už zabehnutej skúsenosti.

 

Registrovať sa do výzvy môžete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/zmobilizujem-sa.

 

Foto: súťaž Envirospektrum, Nicole Psársky, Cyklodovolenka, ZŠ Tomášov.

 

 

Ďalšie novinky

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

19. 2. 2024

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.
Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

13. 2. 2024

Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

V dňoch 2. - 6. februára 2024 sa konalo ôsme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy. 
Certifikácia v envirovýchove

5. 2. 2024

Certifikácia v envirovýchove

Môže envirovýchovu poskytovať každý? Čo je a čo už nie je envirovýchova? Ako vyzerá, keď sa robí kvalitne? Odpovede na tieto otázky prináša systém certifikácie poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorý nastavuje štandardy pre existujúce a návod pre budúce subjekty pôsobiace v envirovýchove. Manažérom dáva signál, kam smerovať svoju materiálnu či finančnú podporu. Širokej a školskej verejnosti umožňuje zorientovať sa v ponuke aktivít a služieb v tejto oblasti a vybrať si tie kvalitné.