Kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility

23.05.2023
Kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravila v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility. Pre záujemcov sú plánované 4 vzdelávacie workshopy, ktoré majú verejnosti priblížiť problematiku udržateľnej mobility.

Program kontinuálneho vzdelávacieho cyklu je zameraný na prezentáciu riešení v prospech zvýšenia efektivity pri plánovaní a implementácií opatrení v mestách, ktorými je možné dosiahnuť zvýšený podiel aktívnych druhov dopravy. Taktiež na to, ako je možné správne budovať vedenie cyklotrás mestom, ako je možné kvalitne a bezpečne aplikovať dopravné značenie a predstavené budú aj riešenia upokojovania dopravy v praxi.

Kontinuálne vzdelávanie je rozdelené do štyroch blokov: Základné princípy udržateľnej mobility (23. 05. 2023); Infraštruktúra I. (30. 05. 2023); Infraštruktúra II. (13. 06. 2023); Komunikácia, osveta, kampane (20. 06. 2023). Vzdelávacie workshopy sú určené hlavne zástupcom samospráv Banskobystrického samosprávneho kraja, pracovníkom v oblasti dopravy, územného plánovania a projektovým manažérom.

Účastníci, ktorí absolvujú všetky vzdelávacie bloky, obdržia v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility. Účasť na workshopoch je bezplatná, náklady spojené s jeho realizáciou sú hradené z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Viac informácií tu: https://www.populair.sk/sk/podujatie/681


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.