Kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility

Kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravila v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility. Pre záujemcov sú plánované 4 vzdelávacie workshopy, ktoré majú verejnosti priblížiť problematiku udržateľnej mobility.

Program kontinuálneho vzdelávacieho cyklu je zameraný na prezentáciu riešení v prospech zvýšenia efektivity pri plánovaní a implementácií opatrení v mestách, ktorými je možné dosiahnuť zvýšený podiel aktívnych druhov dopravy. Taktiež na to, ako je možné správne budovať vedenie cyklotrás mestom, ako je možné kvalitne a bezpečne aplikovať dopravné značenie a predstavené budú aj riešenia upokojovania dopravy v praxi.

Kontinuálne vzdelávanie je rozdelené do štyroch blokov: Základné princípy udržateľnej mobility (23. 05. 2023); Infraštruktúra I. (30. 05. 2023); Infraštruktúra II. (13. 06. 2023); Komunikácia, osveta, kampane (20. 06. 2023). Vzdelávacie workshopy sú určené hlavne zástupcom samospráv Banskobystrického samosprávneho kraja, pracovníkom v oblasti dopravy, územného plánovania a projektovým manažérom.

Účastníci, ktorí absolvujú všetky vzdelávacie bloky, obdržia v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility. Účasť na workshopoch je bezplatná, náklady spojené s jeho realizáciou sú hradené z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Viac informácií tu: https://www.populair.sk/sk/podujatie/681

 

Vytlačiť