Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

Pobyt v budovách a tepelný komfort na pracoviskách úzko súvisí so zmenou klímy. Spotreba energie na zabezpečenie ideálnej teploty negatívne prispieva emisiami skleníkových plynov k jej zmene. Zmena klímy zasa svojím extrémnym počasím vplýva na vnútornú klímu v budovách, a teda aj na našu pohodu a zdravie. Ako tento nekonečný kolobeh zastaviť? Niekoľko tipov ponúka vzdelávacia kampaň KlímaTYzuj, ktorej autorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

V čase energetickej krízy ceny energií a plynu výrazne stúpajú a zasahujú aj do fungovania rôznych administratívnych prevádzok a škôl. Zamestnávatelia preto musia realizovať kroky na dosiahnutie maximálnych úspor nielen z ekologického, ale aj ekonomického hľadiska. Faktom je, že v tomto smere máme ešte veľký priestor na zlepšenie. Vysoká spotreba energie môže byť dôsledkom plytvania samotnými užívateľmi budovy a ich spotrebiteľských návykov, nesprávneho nastavenia zariadení a ich nedostatočnou údržbou. 

Existujú však možnosti, ako ušetriť energiu a zlepšiť vnútornú klímu budov aj bez veľkých investícií:

• Organizačné opatrenia - slúžia na zefektívnenie prevádzky školy (maximálne využitie budov, obmedzenie prevádzkovej doby telocvične, zatváranie vstupných dverí, nezatemňovanie okien v zimnom období, školenia pre zamestnancov o šetrení energiami). 

• Technicko-prevádzkové opatrenia - sú určené na zlepšenie prevádzkových podmienok (odvzdušnenie vykurovacieho systému, kontrola teploty v miestnostiach a používanie ventilov na radiátoroch, oprava alebo výmena batérií a hlavíc za úspornejšie, odstavenie teplej vody a útlm teploty mimo prevádzky). 

• Investičné opatrenia -  predstavujú významnú zmenu v technickom a energetickom vybavení školy (automatické spínače svetla, samostatné meranie elektriny a tepla pre jednotlivé objekty, zateplenie, výmena okien, LED osvetlenie, výmena vykurovacieho systému).

Mikroklímu pomôžu počas horúčav schladiť aj zelené a modré prvky v blízkom okolí (napr. dažďové záhrady, jazierka, výsadba stromov, zelená stena alebo strecha), priesakové a zelené spevnené plochy. V prípade budov prinášajú najväčší efekt opatrenia zamerané na výmenu starých a neekologických vykurovacích zariadení na tuhé palivo za moderné zariadenia (využívajúce obnoviteľné zdroje energie) v kombinácii so zateplením. Ide však o investične náročné projekty, ktorých implementácia je časovo a administratívne náročná. Skúsme to zatiaľ inak, a to prostredníctvom februárovej výzvy z dielne SAŽP.

 

Výzva: Zatepli sa

V kanceláriách sa snažíme vytvoriť príjemnú atmosféru. Nároky na teplo a pocit pohody môžu byť pre každého kolegu subjektívne iné. Kúrenie alebo klimatizácia zvyšujú okrem nákladov na prevádzku aj našu uhlíkovú stopu. Skúste sa dohodnúť na spoločných pravidlách a zostaňte COOL aj vďaka vášmu prístupu k šetreniu energiami.

 

Pravidlá výzvy:

1. Znížte teplotu v kancelárii, triede či kabinete o 1 °C.

2. Dohodnite sa s kolegami na spoločnej stratégii „zateplenia“, inými slovami zahriatia sa (napr. spoločný horúci nápoj, teplý sveter, deka, pravidelné rozhýbanie tela).

3. Odfoťte svoj spôsob zateplenia a napíšte nám o tom.

 

Registrovať sa do výzvy môžete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/v-praci-som-cool .

 

 

 

Ďalšie novinky

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

19. 2. 2024

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.
Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

13. 2. 2024

Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

V dňoch 2. - 6. februára 2024 sa konalo ôsme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy. 
Certifikácia v envirovýchove

5. 2. 2024

Certifikácia v envirovýchove

Môže envirovýchovu poskytovať každý? Čo je a čo už nie je envirovýchova? Ako vyzerá, keď sa robí kvalitne? Odpovede na tieto otázky prináša systém certifikácie poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorý nastavuje štandardy pre existujúce a návod pre budúce subjekty pôsobiace v envirovýchove. Manažérom dáva signál, kam smerovať svoju materiálnu či finančnú podporu. Širokej a školskej verejnosti umožňuje zorientovať sa v ponuke aktivít a služieb v tejto oblasti a vybrať si tie kvalitné.