Letná škola zameraná na geodáta v klimatickej zmene

07.08.2023
Letná škola zameraná na geodáta v klimatickej zmene

Letná škola "Geospatial Technologies for Building Resilience" bola zameraná na využitie geopriestorových technológií a pochopenie praktických nástrojov, ktoré umožňujú efektívnejšie pracovať s geodátami a využívať ich na riešenie environmentálnych problémov. Cieľovou skupinou boli profesionáli z národných agentúr a medzinárodných organizácií, zástupcovia relevantných mimovládnych organizácií a akademického sektora.

Tohtoročný workshop sa uskutočnil 24. - 28. júla v Budapešti a skúmal využitie geopriestorových technológií pre budovanie a zlepšovanie odolnosti komunít voči katastrofám a dôsledkom klimatickej zmeny. Workshop bol organizovaný Stredoeurópskou Univerzitou (Central European University (CEU)) a Americkou Univerzitou Strednej Ázie (American University of Central Asia (AUCA)) v spolupráci s Úradom OSN pre vesmírne záležitosti (United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)). Podujatie je súčasťou série spoločných školení OSN-CEU v rámci projektu ISEPEI "Prepojenie IKT a životného prostredia". Projekt ISEPEI si kladie za cieľ vyriešiť medzeru medzi geopriestorovým priemyslom a odborníkmi pracujúcimi v životnom prostredí poskytovaním vzdelávania a profesionálnych školení v tejto oblasti. Viac informácií: https://summeruniversity.ceu.edu/courses/geospatial-technologies-building-resilience

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.