Mimoriadnu výzvu na obnovu domov SAŽP spustí 1. decembra

09.11.2023
Mimoriadnu výzvu na obnovu domov SAŽP spustí 1. decembra

Mimoriadnu výzvu pre obce a mestá  postihnuté zemetrasením a veternou smršťou (krupobitím) plánuje SAŽP spustiť 1. decembra. Podmienky výzvy zverejní už 15. novembra. Žiadateľom môže byť vyplatená záloha až do výšky 7000 EUR.

O finančný príspevok budú môcť majitelia rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji požiadať od 1. decembra. Výzva na obnovu rodinných domov je nasmerovaná k domácnostiam, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie po júlovom krupobití a po októbrovom zemetrasení. Otvorená bude len pre zasiahnuté regióny a je na ňu predbežne vyhradená suma 22,8 miliónov eur. Minimálne 1000 domácností tak môže získať príspevok z plánu obnovy až do výšky 22 800 EUR s DPH. Ďalšou novinkou je, že minimálna úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá, bude na úrovni 25%.

„Som veľmi rád, že sa nám v priebehu pár dní podarilo pripraviť návrh tejto mimoriadnej výzvy. V stredu, 8. novembra sme jej návrh poslali na Úrad vlády, na Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI),  ktorá sa podieľala na mapovaní škôd priamo na mieste a tiež na zástupcov krajov postihnutých živelnou pohromou. Záleží nám na tom, aby táto mimoriadna výzva bola šitá na mieru majiteľom zničených rodinných domov,“ povedal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Po podpísaní zmluvy bude úspešným žiadateľom odoslaná záloha až do výšky 7000 EUR. K žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty, spolu s ECB po obnove, bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu – teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. „Oproti iným výzvam bude vyššia aj intenzita pomoci, a to až na úrovni 95 % z celkových oprávnených nákladov,“ dodal M. Kerestúr.

Vedenie SAŽP je v intenzívnom kontakte so zástupcami postihnutých miest a obcí. „Záleží nám na spätnej väzbe od starostov zasiahnutých oblastí s cieľom nastaviť podmienky výzvy tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľné a dostupné. Pre potreby tejto výzvy taktiež meníme spôsob podania žiadostí tak, že „rýchle prsty“ už nebudú zohrávať žiadnu rolu. Na zapojenie sa do výzvy budú mať žiadatelia dosť času, rádovo v mesiacoch,“ vysvetľuje M. Kerestúr.

SAŽP zverejní znenie mimoriadnej výzvy č. 5 spolu s príručkou žiadateľa už 15. novembra na www.obnovdom.sk. Viac informácií nájdu majitelia rodinných domov aj na YouTube kanáli Obnov dom a na sociálnych sieťach.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.