Ministerstvu životného prostredia sa podarilo zachrániť Nórske granty

02.05.2024
Ministerstvu životného prostredia sa podarilo zachrániť Nórske granty

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dropie v Zemianskej Olči sa postupne mení na moderné ekocentrum, ktoré bude prínosom pre odborníkov aj širokú verejnosť. Na jeho rozvoj bol vyhradený jeden milión eur z Nórskych grantov. Nečinnosťou bývalého vedenia SAŽP však toto environmentálne stredisko takmer prišlo o peniaze, ktoré sa mali využiť na projekty do konca apríla 2024.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu nechalo bývalé vedenie ministerstva rozvrátené financovanie všetkých projektov, kde sa čerpajú finančné zdroje. „Len minulý rok prepadlo vyše 400 miliónov eur z eurofondov a Nórske granty neboli výnimkou zlyhania. Som rád, že sa nám tieto peniaze úspešne podarilo zachrániť. Takto budeme dobiehať zameškané aj v iných výzvach,“ podčiarkol Taraba.

V súčasnosti poverený generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík vysvetlil, že za dva a pol roka bolo vyčerpaných iba 120-tisíc eur z milióna. „Na záchranu projektu sme tak mali len štyri mesiace. Som veľmi rád, že sa nám napokon podarilo urobiť opatrenia v hodnote 840-tisíc eur. Vďaka rýchlym a kvalitným riešeniam je vyčerpaných vyše 96 % z celkovej alokácie do konca apríla,“ doplnil Moravčík.

SAŽP začína od začiatku mája s rekonštrukciou areálu environmentálneho centra Dropie, vytváraním vzdelávacích priestorov a nového energeticky efektívneho infocentra, ale tiež s realizáciou zelených opatrení v exteriéri strediska. „Aj vďaka podpore nášho zriaďovateľa sa nám v extrémne krátkom období podarilo zohnať dodávateľov na rekonštrukciu budovy aj zelené opatrenia,“ dodal šéf SAŽP Moravčík.

Vďaka realizácii projektu sa vytvorí ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami na vysokej odbornej úrovni. Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie programy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre zmenu klímy určené pre širokú cieľovú skupinu vrátane materských, základných a stredných škôl či odbornú verejnosť. Výstupom bude aj metodický manuál pre školy „Climate change Living Lab“ zameraný na vzdelávanie o klíme.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.