Ministri si odovzdali štafetu v oblasti udržateľnej mobility

17.07.2023
Ministri si odovzdali štafetu v oblasti udržateľnej mobility

Záver minulého týždňa patril vyhodnoteniu najväčšej kampane na podporu udržateľnej mobility s dôrazom na cyklodopravu v mestách a obciach na Slovensku. Kampaň Do práce na bicykli tento rok prilákala rekordných 14 557 registrovaných súťažiacich, ktorí počas júna na bicykloch najazdili 1 876 320 kilometrov. Prejdený počet kilometrov zodpovedá ušetreniu 469 080 kg oxidu uhličitého. Na túto kampaň už tradične plynulo nadväzuje ďalšia kampaň v oblasti udržateľnej mobility – Európsky týždeň mobility, ktorú zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Národná kampaň Ministerstva dopravy SR Do práce na bicykli už desať rokov podporuje rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a obciach.Po jej skončení je Európsky týždeň mobility (ETM) ďalšia možnosť, ako podnietiť zmenu dopravného správania obyvateľov v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých dopravných módov. Symbolickým podaním rúk ministrov tak štafeta v oblasti udržateľnej mobility prechádza z rezortu dopravy na envirorezort. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Milan Chrenko zároveň vyhlásil národnú súťaž o Cenu ETM 2023.

Na národnej úrovni súťaž o Cenu ETM 2023 koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Jej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv, rôznych inštitúcií, verejných a mimovládnych organizácií, škôl, súkromných firiem či prevádzkovateľov verejnej dopravy k účasti v celoeurópskej kampani ETM. Tento rok budú nielen o víťazstvo, ale aj o zaujímavé a hodnotné ceny súťažiť zapojené subjekty v troch kategóriách:

1. Aktívna samospráva

2. Aktívny samosprávny kraj 

3. Aktívna organizácia

O cenu v národnej súťaži sa môžu uchádzať len tie samosprávy, organizácie a inštitúcie, ktoré boli oficiálne zapojené do celoeurópskej kampane ETM 2023. Prihlášku môžu zaslať až po skončení Európskeho týždňa mobility, ktorý sa bude konať už po 22-krát v rovnakom termíne  16. – 22. septembra. A to online prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke kampane www.eurotm.sk. SAŽP pomáha samosprávam, organizáciám a inštitúciám pri registrácií do kampane, zároveň tiež ponúka poradenstvo a metodické usmernenia pri plánovaní programu a navrhovaní opatrení v prospech udržateľnej dopravy a mobility. Katalógy príkladov dobrej praxe a metodické príručky sú voľne dostupné na webovom sídle kampane ETM.

Európsky týždeň mobility je vlajkovou kampaňou Európskej komisie. Témou aktuálneho ročníka je SAVE ENERGY alebo ŠETRI ENERGIU. Mediálnymi partnermi kampane ETM 2023 sú: Rádio Lumen, RTVS – štúdio Banská Bystrica, Rádio Regina Východ, Rádio Regina Západ a Rádio Regina Stred. Kampaň je možné sledovať aj na Facebooku a Instagrame. Viac informácií nájdete na www.eurotm.sk. Kontakt na koordinátorku kampane: Andrea Štulajterová /mobil: +421 904 101 822, e-mail: stulajterova@gmail.com.

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.