Na prihlásenie obcí do Dediny roka 2023 ostáva posledný mesiac

06.03.2023
Na prihlásenie obcí do Dediny roka 2023 ostáva posledný mesiac

Už len do konca marca majú slovenské obce možnosť zapojiť sa do Dediny roka 2023. Ak práve vaša dedina je výnimočná a radi by ste ju zviditeľnili na mape Slovenska, neváhajte a prihláste ju do 12. ročníka na stránke www.dedinaroka.sk! Impulz k zapojeniu obce môže dať každý obyvateľ Slovenska, samotný proces prihlásenia je potom na starostke či starostovi. Dedina roka 2023 získa nielen finančnú výhru a vecné dary, ale ako laureát národného kola bude Slovensko reprezentovať v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Cieľom Dediny roka je upriamiť pozornosť na obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry. Dedinu roka vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia od roku 2001. Vidiecky priestor je totiž podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Prostredníctvom tohto ocenenia tak možno spoznať samosprávy, ktoré do svojho rozvoja vnášajú ojedinelé inovatívne a inšpiratívne riešenia, a to aj na úrovni starostlivosti o životné prostredie. „Zapojenie sa do súťaže Dedina roka bolo veľmi dobré rozhodnutie. Prinieslo nám množstvo nápadov. Zároveň sme mali možnosť vidieť príklady dobrej praxe ako čeliť novým výzvam, a to nielen na Slovensku, ale aj prostredníctvom účasti v súťaži o Európsku cenu pre obnovu dediny v rámci Európy,“ hovorí Michal Strnál, starosta obce Oravská Polhora, ktorá získala ocenenie Dedina roka 2017.

Na jeho slová nadväzuje Roman Španihel, starosta obce Papradno, ktorá si titul Dedina roka vyslúžila za rok 2019. Aj po viac ako troch rokochstále cítiť medzi tamojšími obyvateľmi nadšenie a hrdosť z tohto ocenenia. „Súťaž nám pomohla uvedomiť si, že to, čo my považujeme za bežné a prirodzené, nie je vôbec samozrejmé, a v mnohých ohľadoch sa máme čím pochváliť. Ďalším významným benefitom bolo mediálne zviditeľnenie obce, možnosť reprezentovať Slovensko na európskej úrovni a, samozrejme, aj vecné ceny a finančná výhra. Z nej sme dokázali vybudovať malé detské ihrisko a komunitné centrum pri obecných bytovkách,“ sumarizuje starosta Papradna.

Obec môže zapojením sa do národného ocenenia získať nielen samotný titul Dedina roka 2023, ale zároveň má unikátnu príležitosť zastupovať Slovensko na medzinárodnej úrovni. Tam sa stretne so silnou európskou konkurenciou. „Laureát Dediny roka nominovaný do medzinárodnej súťaže bude môcť získať Európsku cenu obnovy dediny, ktorá je určená pre absolútneho víťaza. Ostatným obciam budú udelené zlaté, strieborné a bronzové ocenenia, odmenou pre nich bude aj zaradenie do virtuálnej Roadmap s najlepšími európskymi projektmi obcí,“  vysvetľuje tajomníčka Dediny roka Mária Mojžišová zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Uzávierka prihlášok je 31. marca. Prihlásené obce posudzujú členovia Národnej hodnotiacej komisie od mája do augusta. „Účasťou v súťaži Dedina roka 2021 som na vlastné oči videl, ako toto podujatie dokáže doslova naštartovať jej obyvateľov. Príchod hodnotiacej komisie prežívala celá dedina, a to, ako sa ľudia spojili, muselo nadchnúť každého. Každý jednotlivec, organizácia, občianske združenie či spolok sa snažil ukázať z obce to najlepšie – jej jedinečnosť, špecifiká, jej krásy,“ prezrádza Vladimír Čambor, starosta obce Kláštor pod Znievom, nositeľa ocenenia z roku 2021. Je presvedčený, že Slovensko je plné dedín a dediniek, ktoré si tento titul zaslúžia, preto im všetkým úprimne drží palce. „Účasť nám priniesla veľa inšpirácie, poznania, priateľstiev, zdravej rivality, hrdosti a následne aj víťaznej radosti. Tým, ktorí ešte uvažujú, či sa do Dediny roka 2023 prihlásiť želám, aby neváhali. Lebo šťastie často praje nielen pripraveným, ale aj odvážnym!“ uzatvára Vladimír Čambor.

 Foto: ilustračná, Miroslav Mokrý


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.