Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

24.08.2023
Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

Vnímate aj vo vašich sídlach problém s dopravou a mobilitou? Ako vaša samospráva či organizácie v nej pôsobiace podporujú udržateľnú a aktívnu mobilitu? Dajte o sebe vedieť všetkým a pridajte sa k Európskemu týždňu mobility – najväčšej kampani na podporu udržateľnej mobility v Európe, ktorá má už dlhé roky tradíciu aj v slovenských mestách a obciach. Témou tohto ročníka je Šetri energiu a má upozorniť na zníženie používania fosílnych palív v každodennom živote. Ak aj vaša samospráva vytvára infraštruktúru, ktorá vyzdvihuje energeticky menej náročné vozidlá a podporuje úspornejšie spôsoby dopravy, pochváľte sa a inšpirujte dobrými opatreniami aj ostatných! Na registráciu do kampane ostávajú posledné 3 týždne.

Každý rok od 16. do 22. septembra sa tisíce miest, obcí a organizácií z celej Európy zapájajú do aktivít a podujatí na zlepšenie dopravy a mobility vo svojich sídlach. Výnimkou nie je ani Slovensko. Do kampane Európsky týždeň mobility (ETM) sa u nás minulý rok zapojilo 64 samospráv a 35 organizácií. Do národnej súťaže o Cenu ETM bolo zaregistrovaných 31 prihlášok v troch kategóriách: aktívna samospráva, aktívny samosprávny kraj a aktívna organizácia. Víťaznou samosprávou bola Žilina, ktorá je na Slovensku lídrom v zavádzaní ekologických a inteligentných dopravných riešení. Zameriava sa na riešenie problematiky emisného zaťaženia v meste z dopravy, aj na opatrenia týkajúce sa parkovania, preferencie verejnej dopravy, podpory cyklodopravy a rozvoja elektromobility.

Najaktívnejšou župou bol Trnavský samosprávny kraj, ktorý kladie veľký dôraz na vzdelávanie a osvetu v oblasti udržateľnosti dopravy. Kraj napríklad vlani spustil vzdelávací cyklus s názvom Jesenná škola cyklodopravy a následne aj Jarnú školu cyklodopravy, prostredníctvom ktorých sa zvyšuje odborné povedomie zamestnancov samospráv o kvalitnom plánovaní a budovaní nielen cyklistickej infraštruktúry.

Titul pre organizáciu putoval do Metropolitného inštitútu Bratislava, ktorý prihlásil do národnej súťaže o Cenu ETM program s názvom Ulice pre deti. Prostredníctvom aktivity Peší školský autobus si netradičnú cestu do školy počas svetového Dňa bez áut vyskúšalo viac ako 150 školákov z Rače. Takisto zmapovali bezpečnosť pohybu detí v okolí školy a zorganizovali podujatie Tbiliská na hranie, kedy sa počas jednej soboty táto ulica zmenila na bezpečný priestor pre priateľské stretnutia malých aj veľkých.

Tieto samosprávy a organizácia sú príkladom dobrej praxe, ako vo svojich mestách a obciach podporovať udržateľnú a aktívnu mobilitu. Zároveň sa registráciou do kampane stávajú súčasťou veľkej komunity, ktorá sa vzájomne učí, inšpiruje, vzdeláva a motivuje. Pridať sa k nim môžete aj vy, k dnešnému dňu je zatiaľ do kampane Európsky týždeň mobility zapojených takmer 40 samospráv a 11 organizácií. Ministerstvo životného prostredia SR ako vyhlasovateľ kampane a Slovenská agentúra životného prostredia ako jej koordinátor apelujú na mestá a obce, ale aj rôzne inštitúcie, verejné a mimovládne organizácie, školy, súkromné firmy, centrá voľného času či prevádzkovateľov verejnej dopravy, aby sa do kampane zapojili. Práve tieto subjekty totiž dokážu zavádzať opatrenia, zabezpečiť propagáciu podujatia v rámci komunity a zvýšiť tak motiváciu obyvateľov pridať sa a byť súčasťou ETM! Registrovať sa je možné až do 16. septembra, a to na stránke www.eurotm.sk.

Európsky týždeň mobility je vlajkovou kampaňou Európskej komisie. Témou aktuálneho ročníka je SAVE ENERGY alebo ŠETRI ENERGIU. Mediálnymi partnermi kampane ETM 2023 sú: Rádio Lumen, RTVS – štúdio Banská Bystrica, Rádio Regina Východ, Rádio Regina Západ a Rádio Regina Stred. Kampaň je možné sledovať aj na Facebooku a Instagrame. Viac informácií nájdete na www.eurotm.sk. Kontakt na koordinátorku kampane: Andrea Štulajterová /mobil: +421 904 101 822, e-mail: stulajterova@gmail.com.

Foto: národná súťaž o Cenu ETM 2022

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.