Návšteva členov súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Čičmany

20.06.2024
Návšteva členov súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Čičmany

Obec Čičmany (okres Žilina) navštívili dňa 18. júna 2024 členovia hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny. 

Organizátorom európskej súťaže je Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Okrem hlavného ocenenia Európskej ceny obnovy dediny môžu nominované obce získať aj ďalšie ocenenia za udržateľný rozvoj, mimoriadne kvality a dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny.

Tohtoročným kritériom hodnotenia dediny je motto “V ústrety budúcnosti“. Obec Čičmany, ktorá v 12. ročníku Dediny roka získala ocenenie „Dedina ako klenotnica“ a reprezentuje Slovensko v európskej súťaži, mala vyčlenený časový priestor päť hodín na prezentáciu obce. 

Členovia hodnotiacej komisie navštívili Múzeum na dreve maľované, kde sa nachádza viac ako sto kusov svadobných truhlíc zo Slovenska a Českej republiky. V Považskom múzeu bola pripravená ochutnávka a prehliadka storočnej pece na pečenie chleba, prichystaná bola aj ukážka maľovania ornamentov, vyšívania, riasenia miestnych krojov, strúhania šindľov, dlabania žľabov a tesania trámov. Členovia komisie mohli počas prezentácie vidieť tradičné pletené výrobky a súčasti krojov, nechýbala výstava fotografií o miestnej architektúre a ochutnávka tradičných jedál. Na všetkých zastaveniach ich vrelo privítali obyvatelia obce z miestnych spolkov a folklórnej skupiny Lastovienka.

O víťazovi európskej súťaže a ďalších ocenených obciach rozhodne porota na záverečnom spoločnom hodnotení v júli. Slávnostné udeľovanie ocenení Európskej ceny za obnovy dediny 2024 sa uskutoční v septembri 2024 v obci Stadtschlaining v Rakúsku.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.