O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem: Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu a desať minút.

09.10.2023
O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem: Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu a desať minút.

Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnov dom je uzavretá. Vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa naplnil cieľ 10 000 podaných žiadostí za hodinu a desať minút.

Žiadatelia sa mohli prihlasovať do výzvy prostredníctvom stránky obnovdom.sk od 9.00 hod. ráno. Spustenie prihlasovania narušil masívny kybernetický útok (DDoS), kedy boli na stránku zaznamenávané milióny dopytov na pripojenie súčasne. Z toho dôvodu dočasne nebolo možné formulár generovať a ani stránku navštíviť. SAŽP útok prešetruje. „Operatívne sme situáciu riešili a následne bolo možné formuláre vypĺňať a zasielať. Jednu hodinu a desať minút od spustenia prihlasovania sa tak podarilo výzvu naplniť. Uvedomujeme si, že záujem ľudí prevyšoval kapacitné možnosti výzvy, preto po uzatvorení výzvy okrem 10 000 úspešných žiadateľov vidíme aj frustráciu na strane tých, ktorým sa nepodarilo do výzvy prihlásiť. Žiadatelia, ktorí mali pripravené dokumenty ako energetický certifikát alebo projektové hodnotenie domu, sa nemusia obávať, že si ich vybavovali zbytočne. SAŽP pripravuje ďalšiu výzvu v roku 2024, uviedol Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).. 

Rýchlosť, akou dnes bolo vygenerovaných 10 000 formulárov žiadosti poukazuje na výrazný záujem občanov o podporu obnovy ich domov. K dnešnému dňu tak SAŽP eviduje viac než 20 000 žiadateľov. Celkovo má Plán obnovy možnosť podporiť obnovu 25 000 rodinných domov. Na rok 2024 sú preto plánované ďalšie výzvy, avšak s menším rozsahom. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia vyvinuli maximálne úsilie, aby boli podmienky novej výzvy pre záujemcov atraktívnejšie, aby sa zjednodušil proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia.

SAŽP upozorňuje, že od vygenerovania online formulára majú žiadatelia 90 dní na doručenie kompletnej a úplnej žiadosti. Spolu s formulárom treba doručiť aj povinné prílohy, jednou z nich je aj energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie pred obnovou domu. Zároveň SAŽP ubezpečuje žiadateľov, že po úspešnom vyplnení a vygenerovaní formulára už nezáleží na rýchlosti doručenia, dôležité je, aby sa formulár neposielal samostatne, ale už s povinnými prílohami.

V rámci štvrtej výzvy je vyčlenených 190 miliónov eur a SAŽP uzavrie s každým úspešným žiadateľom zmluvu na 19-tisíc eur.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.