O titul Dedina roka 2023 má záujem 12 kandidátov

O titul Dedina roka 2023 má záujem 12 kandidátov

V 12. ročníku Dediny roka  sa predstaví 12 slovenských obcí. O národné ocenenie a zviditeľnenie na mape Slovenska zabojujú tieto dediny: Benkovce, Bzince pod Javorinou, Čičmany, Čierne, Gajary, Jakubova Voľa, Korňa, Necpaly, Rakovo, Spišské Tomášovce, Vinosady a Veľké Ripňany. O víťazovi rozhodne odborná porota koncom augusta. Okrem zisku finančných a vecných darov bude laureát reprezentovať Slovensko v boji o Európsku cenu obnovy dediny.

Dedinu roka vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia od roku 2001. Už viac ako dve dekády je aj týmto spôsobom vyzdvihovaný vidiek a krása našich regiónov ako dôležitá a nezanedbateľná súčasť Slovenska. „Rád by som ocenil odvahu týchto dvanástich slovenských obcí, ktoré sa v tomto - pre obce mimoriadne - neľahkom období, rozhodli zapojiť sa a otvoriť sa verejnosti. Vysoká inflácia, likvidačná cena energií a ďalšie krízy sa  potrebujú vyvážiť niečím dobrým, ľudským a pozitívnym. A  účasť v Dedine roka tým nepochybne je, “ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý nad ocenením prevzal záštitu.

Dedina roka je výnimočným priestorom pre prezentáciu slovenských obcí, ktoré sa starajú nielen o svoje prostredie, ale aj o rozvoj vlastných tradícií a kultúry. Je tiež príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností, či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. Od vzniku národného ocenenia si takúto možnosť prezentácie nenechali ujsť desiatky slovenských obcí zo všetkých kútov Slovenska. V aktuálnom ročníku majú najsilnejšie zastúpenie obce zo Žilinského kraja, ktorých je takmer polovica (5), približne rovnako je zastúpený východ (3) aj západ krajiny (4). „Je ťažké prekonať posledný ročník, ktorý bol najúspešnejší z hľadiska počtu prihlásených dedín. Pamätám si, že aj samotný priebeh hodnotenia v území bolo trochu problematické zorganizovať. Vnímam to tak, že v roku 2023 bude prioritou kvalita, nie kvantita. Teším sa, čím originálnym a nezabudnuteľným obce v teréne národnú hodnotiacu komisiu prekvapia,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Dedinu roka aj tento rok podporuje finančnými darmi spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko. „Sme hrdí, že môžeme podporovať projekt Dedina roka, ktorý pripomína obyvateľom Slovenska krásu a rozmanitosť slovenského vidieka. Zvučné mená obcí, ktoré sa prihlásili do tohto ročníka sú zárukou originality a tradičnej slovenskej kultúry. Našim poslaním v rámci družstevného obchodu je práve blízka prítomnosť na vidieku. Širokou sieťou predajní po celom Slovensku naše poslanie napĺňame. Pôsobíme najmä v menších mestách a na vidieku, kde sme radi súčasťou miestneho života, nákupného, ale i spoločenského. O to viac nás teší, že týmto spôsobom sa výnimočnosť slovenských obcí dostáva do popredia a laureát ocenenia môže reprezentovať Slovensko i na európskej úrovni,“ vyzdvihol význam projektu Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Prednedávnom sa konalo prvé zasadnutie národnej hodnotiacej komisie. Samotná prezentácia obcí v území bude prebiehať od mája do júna, pričom je dôležité zostaviť originálny, zaujímavý a inšpiratívny program. Súčasťou prezentácie by mali byť úspechy, či výnimočnosť danej obce v oblasti kultúry, tvorivosti obyvateľov, tradícii, hospodárenia, starostlivosti o životné prostredie, budovania spoluprác komunít i nadväzovanie partnerstiev. Výsledky národného ocenenia Dedina roka 2023 priblížime verejnosti v septembri. Viac informácií je zverejnených na www.dedinaroka.sk.

Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa rozvoju obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Spolok pre obnovu dediny, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne kraje.

Foto: obec Priepasné, prihlásená v Dedine roka 2021

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.