Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

12.09.2023
Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Slovenskú agentúru životného prostredia navštívil Minister životného prostredia SR spolu s poradcom a s generálnym riaditeľom Sekcie ochrany prírody a biodiverzity. Agentúra bola jednou zo zastávok vedenia Ministerstva životného prostredia SR v rámci návštev rezortných organizácií.

Jednou z hlavných tém diskusií predstaviteľov rezortu s vedúcimi zamestnancami SAŽP bola príprava Plánu hlavných úloh (PHÚ) na rok 2024. Tento dokument je základným stavebným pilierom celej odbornej činnosti agentúry, definuje povinnosti a úlohy i financie k nim prislúchajúce. Aktuálne pripravovaný plán by sa mal sústrediť na návrat dát a analýz do agendy SAŽP.

Diskusia prebiehala aj o téme odpadového hospodárstva a o zmene klímy, kde sa obe strany zhodli na nevyhnutnosti prioritizácie týchto bodov aj v agende SAŽP. Plán hlavných úloh bude do porady vedenia MŽP SR predložený v najbližších dňoch a to tak, aby bol do konca septembra schválený.

Otázky smerovali tiež k príprave štátneho rozpočtu verejnej správy, od ktorého sa odvíja aj rozpočet organizácie. Ambíciou SAŽP by v budúcnosti malo byť výrazné posilnenie partnershipov s inými krajinami a hľadanie iných možností financovania mimo štátneho rozpočtu, najmä cez nové projekty z Programu Slovensko.

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.