Papierové trampoty s jednorazovými vreckovkami

Papierové trampoty s jednorazovými vreckovkami

Papierové vreckovky všetkých druhov sú stabilnými členmi nejednej slovenskej domácnosti. Ak sa zamyslíme, čas od použitia po vyhodenie do komunálneho odpadu (v lepšom prípade do kompostu), nezodpovedá času a náročnosti ich výroby z dreva. Každá papierová vreckovka či utierka má ekologickú stopu, ktorá je mnohonásobne väčšia ako pri klasických bavlnených vreckovkách. Tie pritom vydržia aj roky. Na túto skutočnosť upozorňuje aprílová výzva z kampane Zatoč s odpadom z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia.

Papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v bežnom živote ľudí. Vyrába sa z neho široké spektrum výrobkov dennej spotreby, napríklad aj obaly. Aktuálnym trendom v obalovom priemysle je nahrádzanie plastových obalov práve tými papierovými. Ich vlastnosti, ako sú relatívne ľahká recyklácia a krátka doba rozkladu v prírode, sú zaujímavé aj z pohľadu odpadového hospodárstva. Aprílová výzva Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) z kampane Zatoč s odpadom sa však venuje aj druhej strane veci – a tým je stúpajúci dopyt po dreve a značná spotreba zdrojov pri jeho spracovaní.

Je potrebné si uvedomiť, že papier vo svojom chemickom vzorci nesie uhlík. Práve oxidy uhlíka (COx) prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a zmene klímy tým, že ešte znásobujú skleníkový efekt. Na výrobu jednej tony papiera sú pritom potrebné 3 až 4 tony dreva. Papierové vreckovky, ako jeden z najčastejšie používaných jednorazových papierových výrobkov, sú príkladom neefektívne využívaných zdrojov a surovín. Tieto výrobky sú vyrobené v poslednej možnej fáze recyklovania papiera. Jednoducho povedané, z nich už ďalší papier nebude.

Zmeňme to! Vráťme sa k používaniu klasických bavlnených vreckoviek i utierok z čias našich starých rodičov, ktorí žili v mnohých smeroch ekonomicky, ale aj ekologicky. Skúste s nami aprílovú výzvu a zažite zmenu na sebe.

Výzva: Retro vreckovky

V minulosti sa  bežne používali látkové vreckovky a utierky. Nebol problém ich oprať, vyžehliť a používať dookola, znova a znova. To, čo sa kedysi zdalo nepraktické, dnes sa opäť vracia do módy. A nielen to – podstatným sa stáva najmä ekonomický i ekologický aspekt.

Pravidlá výzvy:

1. Skúste počas výzvy úplne vylúčiť papierové vreckovky, obrúsky alebo utierky.

2. Nahraďte ich retro kúskami, alebo vlastnými alternatívami.

3. Pošlite nám fotku svojej vreckovky či utierky a napíšte svoj odhad, koľko kusov papierových verzií sa Vám podarilo ušetriť počas výzvy.

Názorné video k výzve nájdete na YT kanáli SAŽP:

https://www.youtube.com/watch?v=wVed9Wp2Ykc

Odborným garantom aprílovej výzvy je značka Noa, výrobca slovenských bavlnených vreckoviek a utierok. Viac informácií o aprílovej výzve a spôsob registrácie nájdete tu:

https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/papierove-trampoty.

Vyhodnotenie marcovej výzvy, kde ste nám ukázali alternatívy k jednorazovým nápojovým obalom nájdete tu: https://www.ewobox.sk/clanok/ukaz-svoju-flasu.

Foto: SAŽP, Noa

Fotogaléria

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.