Papierové trampoty s jednorazovými vreckovkami

Papierové trampoty s jednorazovými vreckovkami

Papierové vreckovky všetkých druhov sú stabilnými členmi nejednej slovenskej domácnosti. Ak sa zamyslíme, čas od použitia po vyhodenie do komunálneho odpadu (v lepšom prípade do kompostu), nezodpovedá času a náročnosti ich výroby z dreva. Každá papierová vreckovka či utierka má ekologickú stopu, ktorá je mnohonásobne väčšia ako pri klasických bavlnených vreckovkách. Tie pritom vydržia aj roky. Na túto skutočnosť upozorňuje aprílová výzva z kampane Zatoč s odpadom z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia.

Papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v bežnom živote ľudí. Vyrába sa z neho široké spektrum výrobkov dennej spotreby, napríklad aj obaly. Aktuálnym trendom v obalovom priemysle je nahrádzanie plastových obalov práve tými papierovými. Ich vlastnosti, ako sú relatívne ľahká recyklácia a krátka doba rozkladu v prírode, sú zaujímavé aj z pohľadu odpadového hospodárstva. Aprílová výzva Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) z kampane Zatoč s odpadom sa však venuje aj druhej strane veci – a tým je stúpajúci dopyt po dreve a značná spotreba zdrojov pri jeho spracovaní.

Je potrebné si uvedomiť, že papier vo svojom chemickom vzorci nesie uhlík. Práve oxidy uhlíka (COx) prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a zmene klímy tým, že ešte znásobujú skleníkový efekt. Na výrobu jednej tony papiera sú pritom potrebné 3 až 4 tony dreva. Papierové vreckovky, ako jeden z najčastejšie používaných jednorazových papierových výrobkov, sú príkladom neefektívne využívaných zdrojov a surovín. Tieto výrobky sú vyrobené v poslednej možnej fáze recyklovania papiera. Jednoducho povedané, z nich už ďalší papier nebude.

Zmeňme to! Vráťme sa k používaniu klasických bavlnených vreckoviek i utierok z čias našich starých rodičov, ktorí žili v mnohých smeroch ekonomicky, ale aj ekologicky. Skúste s nami aprílovú výzvu a zažite zmenu na sebe.

Výzva: Retro vreckovky

V minulosti sa  bežne používali látkové vreckovky a utierky. Nebol problém ich oprať, vyžehliť a používať dookola, znova a znova. To, čo sa kedysi zdalo nepraktické, dnes sa opäť vracia do módy. A nielen to – podstatným sa stáva najmä ekonomický i ekologický aspekt.

Pravidlá výzvy:

1. Skúste počas výzvy úplne vylúčiť papierové vreckovky, obrúsky alebo utierky.

2. Nahraďte ich retro kúskami, alebo vlastnými alternatívami.

3. Pošlite nám fotku svojej vreckovky či utierky a napíšte svoj odhad, koľko kusov papierových verzií sa Vám podarilo ušetriť počas výzvy.

Názorné video k výzve nájdete na YT kanáli SAŽP:

https://www.youtube.com/watch?v=wVed9Wp2Ykc

Odborným garantom aprílovej výzvy je značka Noa, výrobca slovenských bavlnených vreckoviek a utierok. Viac informácií o aprílovej výzve a spôsob registrácie nájdete tu:

https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/papierove-trampoty.

Vyhodnotenie marcovej výzvy, kde ste nám ukázali alternatívy k jednorazovým nápojovým obalom nájdete tu: https://www.ewobox.sk/clanok/ukaz-svoju-flasu.

Foto: SAŽP, Noa

Fotogaléria

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.