Pilotné výzvy na podporu obnovy rodinných domov sa na konci februára uzavrú

Pilotné výzvy na podporu obnovy rodinných domov sa na konci februára uzavrú

Dve pilotné výzvy na podporu obnovy rodinných domov sa uzatvárajú na konci februára.  Zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na www.obnovdom.sk. Slovenská agentúra životného prostredia zašle každému žiadateľovi do troch až štyroch  mesiacov oznámenie o splnení alebo nesplnení podmienok, prípadne výzvu na doplnenie.

Pilotný projekt považuje Slovenská agentúra životného prostredia za úspešný. Zaevidovaných je už 3000 žiadostí - do štandardnej výzvy sa zapojilo 2 770  a do zvýhodnenej výzvy 230 žiadateľov. (v pondelok aktualizujeme). SAŽP kontinuálne pracuje na posudzovaní žiadostí, samotný proces sa od začiatku februára výrazne zrýchlil. Prispela k tomu aktualizácia výzvy a spresnenie podmienky predkladania prílohy súvisiacej so spôsobom realizácie obnovy rodinných domov. Žiadateľom bude zaslané oznámenie o splnení alebo nesplnení podmienok najneskôr tri až štyri mesiace od ich podania. Žiadosti, ktoré neboli kompletné, majú veľkú šancu, že budú po doplnení chýbajúcich dokumentov vyhodnotené ako úspešné. Zároveň SAŽP zverejňuje informácie o žiadateľoch, ktorí splnili podmienky výzvy aj v zoznamoch na webe www.obnovdom.sk v časti Aktuality.

Záujemcovia o finančný príspevok na obnovu domu sa nemusia obávať, že niečo zmeškali, SAŽP pripravuje novú výzvu, ktorú zverejní v najbližších týždňoch. Prioritou je zjednodušenie podmienok, ako aj zefektívnenie interných procesov, aby mali žiadatelia informácie o stave ich žiadosti čím skôr. Po zmene týchto podmienok bude mať potenciál na úspešné vybavenie až 90% všetkých žiadostí. Ambíciou envirorezortu je prijať dvojnásobok žiadostí oproti súčasným 145 žiadostiam týždenne. „Realizácia tak rozsiahleho projektu, akým je obnova rodinných domov sa na Slovensku dosiaľ nerobila. Dve zverejnené pilotné výzvy nám pomohli identifikovať silné a slabé miesta procesu.  Rovnako sme získali množstvo dát, ktoré analyzujeme, vyhodnocujeme a na ich základe vytvárame podmienky pre novú výzvu, vďaka čomu sa zjednoduší a najmä zrýchli proces vyhodnocovania žiadostí,“ povedal Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Prijímanie žiadostí na obnovu rodinných domov bolo spustené 15. októbra 2022. V rovnaký deň sa otvárali regionálne kancelárie, ktoré verejnosť nájde v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Žiline, Prešove a Košiciach. Adresy kancelárií sú na webe https://obnovdom.sk/kontakty.php.

 

Od vyhlásenia pilotných výziev zamestnanci SAŽP poradili viac ako 6 500 klientom v regionálnych kanceláriách, odpovedali na  17 000 telefonátov a odpísali na viac než 1 170 e-mailov. Veľký záujem občanov eviduje aj Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR. Od októbra 2022 poradila telefonicky takmer 9000 záujemcom o finančný príspevok. Plán obnovy ráta s obnovou približne 30 000 rodinných domov.

 

Foto: ilustračná, Miroslav Mokrý

Vytlačiť