Posilnenie princípov rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Posilnenie princípov rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 14. 06. 2023 zorganizovalo záverečný tréning v rámci medzinárodného projektu: “Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu nakladania s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi v Moldavsku a Bielorusku“.

Cieľom tohto projektu je zvýšiť úroveň environmentálne vhodného manažmentu nakladania (ESM) s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi v Moldavsku a Bielorusku v nadväznosti na princípy partnerstva PACE. Jedným z cieľov projektu je podpora implementácie schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV), ktorá by mala podporiť lepšie nakladanie s elektronickými zariadeniami po dobe ich životnosti, a to aj prostredníctvom testovania a hodnotenia manažmentu elektronických zariadení podľa princípov v príručke vypracovanej partnerstvom PACE a posilnením zberu a recyklácie elektro zariadení spolu s iným elektronickým odpadom spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Tréning bol zameraný na základné princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zdieľanie skúseností najlepších environmentálnych  praktík pri implementácii RZV v iných krajinách daného subregiónu.

SAZP-BCRC

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť