Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

Prečo sa máme na vykurovanie v domácnostiach pozerať inak? V čom má byť vykurovanie iné ako doteraz? Ako sa ma táto téma týka? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace s vykurovaním vám dá odpoveď nový dokumentárny film, ktorý vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Nádych a výdych, prirodzený pohyb, bez ktorého by sme nemohli žiť. Každému z nás sa však už určite stalo, že sa musel nadýchnuť viditeľne znečisteného ovzdušia. Vtedy sa snažíme dýchať plytšie, ústami, zakryť si ústa šatkou a podobne. Vzduch však môže byť znečistený aj keď to nevidíme a necítime. Príkladom je znečistenie prachovými časticami a benzo(a)pyrénom, ktoré  spôsobuje hlavne nesprávne vykurovanie v domácnostiach. Pozrite sa prostredníctvom filmu na tento problém detailnejšie a skúsme nájsť vhodné riešenia. Aj jednotlivec môže prispieť k tomu, aby sme spoločne mohli zhlboka dýchať čistý vzduch.

Dokumentárny film v plnom znení, ako aj jeho tematicky zamerané časti, si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtostmGM5dSVqLvL3GY3kV01DorKJ-4a6

Ďalšie novinky

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

19. 2. 2024

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.
Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

13. 2. 2024

Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

V dňoch 2. - 6. februára 2024 sa konalo ôsme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy. 
Certifikácia v envirovýchove

5. 2. 2024

Certifikácia v envirovýchove

Môže envirovýchovu poskytovať každý? Čo je a čo už nie je envirovýchova? Ako vyzerá, keď sa robí kvalitne? Odpovede na tieto otázky prináša systém certifikácie poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorý nastavuje štandardy pre existujúce a návod pre budúce subjekty pôsobiace v envirovýchove. Manažérom dáva signál, kam smerovať svoju materiálnu či finančnú podporu. Širokej a školskej verejnosti umožňuje zorientovať sa v ponuke aktivít a služieb v tejto oblasti a vybrať si tie kvalitné.