Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

04.01.2024
Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

Prečo sa máme na vykurovanie v domácnostiach pozerať inak? V čom má byť vykurovanie iné ako doteraz? Ako sa ma táto téma týka? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace s vykurovaním vám dá odpoveď nový dokumentárny film, ktorý vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Nádych a výdych, prirodzený pohyb, bez ktorého by sme nemohli žiť. Každému z nás sa však už určite stalo, že sa musel nadýchnuť viditeľne znečisteného ovzdušia. Vtedy sa snažíme dýchať plytšie, ústami, zakryť si ústa šatkou a podobne. Vzduch však môže byť znečistený aj keď to nevidíme a necítime. Príkladom je znečistenie prachovými časticami a benzo(a)pyrénom, ktoré  spôsobuje hlavne nesprávne vykurovanie v domácnostiach. Pozrite sa prostredníctvom filmu na tento problém detailnejšie a skúsme nájsť vhodné riešenia. Aj jednotlivec môže prispieť k tomu, aby sme spoločne mohli zhlboka dýchať čistý vzduch.

Dokumentárny film v plnom znení, ako aj jeho tematicky zamerané časti, si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtostmGM5dSVqLvL3GY3kV01DorKJ-4a6


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.