Pozvánka na workshop o environmentálnych dátach a informáciách

24.10.2023
Pozvánka na workshop o environmentálnych dátach a informáciách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia si Vás dovoľujú pozvať na workshop, ktorý sa uskutoční dňa 07. novembra v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave. Témou workshopu sú ENVIRONMENTÁLNE DÁTA, INFORMÁCIE A HODNOTENIA.

Cieľom workshopu je:
- prezentovať nové štúdie a publikácie v životnom prostredí
- sprístupniť podrobnejšie informácie o vývoji kvality vybraných zložiek životného prostredia
- prezentovať nové on-line informačné nástroje v rezorte životného prostredia
- informovať o kľúčových zisteniach týkajúcich sa životného prostredia v zmysle návrhu Správy o stave životného prostredia SR v roku 2022
- získať spätnú väzbu ku kľúčovým zisteniam a k formám a nástrojom pre aktívnejšie zapojenie mladej generácie do diania v oblasti starostlivosti o životné prostredie

V prípade Vášho záujmu sa registrujte na: https://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Termín na prihlásenie je do 2. novembra, počet účastníkov je limitovaný. Účasť na workshope je bezplatná. Cestovné si účastníci hradia na vlastné náklady.

Pozvánka s programom sú v prílohe.

Foto: ilustračná, R. Staník SAŽP

Prílohy

Workshop SprávaZP 7.11.2023 program (PDF, 586 KB)


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.