Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

04.09.2023
Predstavujeme vám inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

Slovenská agentúra životného prostredia je prevádzkovateľom webového sídla www.zelenehospodarstvo.sk. Informačná platforma Zelené hospodárstvo poskytuje podnikateľským subjektom, samosprávam a neziskovým organizáciám bezplatný priestor na prezentáciu ich zelených riešení, resp. riešení z oblasti obehového hospodárstva.

Návštevníci portálu môžu medzi jednotlivými riešeniami hľadať tie, ktoré ich najviac zaujímajú, pričom riešenia sú rozdelené do siedmych kategórií:

  • Adaptácia na zmenu klímy
  • Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov
  • Udržateľná doprava
  • Energetická efektívnosť
  • Zelené budovy a bývanie
  • Udržateľné hospodárenie v krajine
  • Udržateľné biohospodárstvo

Pôvodný vizuál sme nahradili novým — prehľadnejším a zjednodušeným, ktorý by mal byť pre užívateľov atraktívnejší. Návštevník portálu má na úvodnej stránke k dispozícii prehľad najaktuálnejších správ, resp. noviniek z oblasti zeleného a obehového hospodárstva a rovnako má k dispozícii náhľad na najnovšie zaregistrovaný subjekt a jeho riešenie. Na stránke je možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, vďaka ktorému budete dostávať novinky o zelenom a obehovom hospodárstve priamo do Vašej e-mailovej schránky.

Kompletnou prestavbou prešiel aj spôsob publikovania noviniek – po novom ide o články, ktoré návštevníkom webu poskytnú plnohodnotnú informáciu o danej téme. Zároveň sme ale zachovali aj prepojenie na pôvodný článok, na ktorom je možné dozvedieť sa o danej novinke i téme viac.

Užívateľ má k dispozícii základné informácie o zelenom a obehovom hospodárstve, vrátane prehľadu relevantných dokumentov a publikácií. V časti „Zelené pracovné miesta“ sú zase zverejňované aktuálne pracovné ponuky súvisiace so životným prostredím či poľnohospodárstvom. V časti „Financovanie“ sú v prehľadnej forme zverejňované aktuálne zdroje financovania a k nim prislúchajúce výzvy. Zaujímavé edukačné videá a informačné letáky na stiahnutie sú umiestnené v časti „Médiá“.

Záujemcovia (podnikateľské subjekty, samosprávy a neziskové organizácie) o registráciu tak môžu urobiť prostredníctvom dotazníka v časti podstránky „PRIDAJTE SA“, kde je potrebné zadať len niekoľko údajov o konkrétnom subjekte a riešení. Subjekty nás môžu kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk a v prípade problémov s registráciou im radi pomôžeme.

Prepracovaná bola aj anglická verzia stránky, kde sú po novom zverejnené nielen riešenia, ale aj profily jednotlivých subjektov.

Dúfame, že s novou verziou Informačnej platformy Zelené hospodárstvo budete spokojní. Ak viete o subjekte a o konkrétnom riešení — príklade z praxe, ktoré by mohlo byť súčasťou platformy, dajte nám vedieť! Okrem už vykonaných zmien plánujeme v budúcnosti pridať na stránku blogy a sociálne siete, aby sme k vám boli ešte bližšie. Vaše pripomienky a otázky nám môžete posielať na adresu zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.

Veríme, že aj pomocou tejto platformy pomôžeme Slovensku dosiahnuť zelenšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.

Foto: Rastislav Staník,SAŽP

Fotogaléria

Logo Zelené hospodárstvo

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.