Prieskum o energetickej transformácii Slovenska

11.07.2023
Prieskum o energetickej transformácii Slovenska

Zástupcovia európskej organizácie so sídlom v Bruseli, ktorá sa zaoberá životným prostredím a energetikou v európskych regiónoch a ich energetických agentúrach, FEDARENE, zbierajú dáta k pokroku v energetickej transformácii v členských štátoch EÚ. Dotazník s témou energetickej transformácie na Slovensku a k projektu Energy Efficiency Watch je určený výskumným pracovníkom, podnikom a organizáciám v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie (napr.: univerzity, poradenské agentúry, firmy zaoberajúce sa energetickými technológiami, mimovládne organizácie,..).

Európska komisia a Európsky parlament prejavili veľký záujem o výsledky tohto prieskumu. Vyplnenie dotazníka zaberie 5 až 10 minút vášho času: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENERGY-EFFICIENCY-WATCH.

Všetky vaše odpovede budú považované za dôverné, viac o Energy Efficiency Watch: www.energy-efficiency-watch.org.

Vyplnením prieskumu významne prispievate k úsiliu o energetickú účinnosť a energetickú transformáciu v Európe.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.