Prieskum o energetickej transformácii Slovenska

Prieskum o energetickej transformácii Slovenska

Zástupcovia európskej organizácie so sídlom v Bruseli, ktorá sa zaoberá životným prostredím a energetikou v európskych regiónoch a ich energetických agentúrach, FEDARENE, zbierajú dáta k pokroku v energetickej transformácii v členských štátoch EÚ. Dotazník s témou energetickej transformácie na Slovensku a k projektu Energy Efficiency Watch je určený výskumným pracovníkom, podnikom a organizáciám v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie (napr.: univerzity, poradenské agentúry, firmy zaoberajúce sa energetickými technológiami, mimovládne organizácie,..).

Európska komisia a Európsky parlament prejavili veľký záujem o výsledky tohto prieskumu. Vyplnenie dotazníka zaberie 5 až 10 minút vášho času: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENERGY-EFFICIENCY-WATCH.

Všetky vaše odpovede budú považované za dôverné, viac o Energy Efficiency Watch: www.energy-efficiency-watch.org.

Vyplnením prieskumu významne prispievate k úsiliu o energetickú účinnosť a energetickú transformáciu v Európe.

Vytlačiť