Príprava na stretnutia zmluvných strán environmentálnych dohovorov

Príprava na stretnutia zmluvných strán environmentálnych dohovorov

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia v dňoch 28. – 30. marca 2023 v Záhrebe v Chorvátsku organizačne zabezpečovalo regionálne prípravné stretnutie pre región východnej Európy, na ktorom aj aktívne participovalo - zastupovalo región z pohľadu regionálneho centra a reportovalo činnosť za posledné obdobie. Témou bola príprava na stretnutia konferencií zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru v roku 2023.

Cieľom pracovného stretnutia bolo efektívne sa pripraviť na stretnutia konferencií zmluvných strán hore uvedených dohovorov v roku 2023, ktoré sa budú konať v máji v Ženeve vo Švajčiarsku. Regionálne prípravné stretnutie poskytlo účastníkom najmä príležitosť oboznámiť sa s organizáciou práce stretnutí konferencií zmluvných strán v roku 2023. Účastníci mohli diskutovať a vymieňať si informácie o podstatných otázkach programov zasadnutí konferencií zmluvných strán, predbežne prediskutovať regionálne nominácie expertov do podporných orgánov a pri príprave na stretnutia uskutočňovať regionálne konzultácie.

Stretnutie zároveň  poskytlo účastníkom príležitosť oboznámiť sa s informáciami o ďalších dôležitých otázkach v chemickom a odpadovom klastri, o Minamatskom dohovore o ortuti a o strategickom prístupe k medzinárodnému manažmentu chemických látok (SAICM) prostredníctvom poskytnutých brífingov dvoch sekretariátov.

Fotogaléria

Ďalšie novinky

Nakupujem, teda som

4. 3. 2024

Nakupujem, teda som

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy. Obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň.
Verejné pripomienkovanie

1. 3. 2024

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy". Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 
SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

28. 2. 2024

SAŽP na Circular Summit po prvýkrát v Bratislave

V Bratislave sa konal Circular Summit po prvý raz v histórii. V priestoroch Mlynice sa stretlo až 240 účastníkov, prebiehalo 5 inšpiratívnych panelových diskusií a 4 podnetné workshopy. V programe mala zastúpenie aj SAŽP prostredníctvom workshopu o zelenom verejnom obstarávaní, ktorý viedol odbor environmentálneho manažérstva v spolupráci s Circular Shield. Účastníci sa oboznámili s možnosťami, podmienkami a výhodami zeleného verejného obstarávania, ako aj súvisiacim environmentálnym značením, pričom si rozšírili rozhľad o širokú škálu príkladov z praxe.