Príprava na stretnutia zmluvných strán environmentálnych dohovorov

Príprava na stretnutia zmluvných strán environmentálnych dohovorov

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia v dňoch 28. – 30. marca 2023 v Záhrebe v Chorvátsku organizačne zabezpečovalo regionálne prípravné stretnutie pre región východnej Európy, na ktorom aj aktívne participovalo - zastupovalo región z pohľadu regionálneho centra a reportovalo činnosť za posledné obdobie. Témou bola príprava na stretnutia konferencií zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru v roku 2023.

Cieľom pracovného stretnutia bolo efektívne sa pripraviť na stretnutia konferencií zmluvných strán hore uvedených dohovorov v roku 2023, ktoré sa budú konať v máji v Ženeve vo Švajčiarsku. Regionálne prípravné stretnutie poskytlo účastníkom najmä príležitosť oboznámiť sa s organizáciou práce stretnutí konferencií zmluvných strán v roku 2023. Účastníci mohli diskutovať a vymieňať si informácie o podstatných otázkach programov zasadnutí konferencií zmluvných strán, predbežne prediskutovať regionálne nominácie expertov do podporných orgánov a pri príprave na stretnutia uskutočňovať regionálne konzultácie.

Stretnutie zároveň  poskytlo účastníkom príležitosť oboznámiť sa s informáciami o ďalších dôležitých otázkach v chemickom a odpadovom klastri, o Minamatskom dohovore o ortuti a o strategickom prístupe k medzinárodnému manažmentu chemických látok (SAICM) prostredníctvom poskytnutých brífingov dvoch sekretariátov.

 

 

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť