Pripravujeme 3. ročník Festivalu Zeme

30.05.2024
Pripravujeme 3. ročník Festivalu Zeme

Tretí ročník interaktívneho outdoorového podujatia pre školy a verejnosť sa uskutoční 6. - 7. júna v Banskej Bystrici. Počas dvoch dní je pripravený pestrý program so širokým výberom environmentálnych aktivít v prírode, ale aj v kinosále.

Pripravené sú zaujímavé a interaktívne aktivity na tému voda, ovzdušie, odpad a biodiverzita od rôznych environmentálnych organizácií pôsobiacich v regióne.

Program na 6. júna - Mestský park, Banská Bystrica

 • Kto to spieva? (určovanie druhov vtákov podľa hlasu a vzhľadu)
 • Ekoučebňa Veľké šelmy na kolesách (spoznávanie života veľkých šeliem)
 • Hravé určovanie minerálov (podľa fyzikálnych vlastností a výroba vzorkovníkov)
 • Voda vo vesmíre (pozorovanie Slnka, zábavné hry a úlohy o vode vo vesmíre)
 • Sila a pamäť vody (voda a jej obyvatelia v národnom parku Nízke Tatry)
 • Čo visí vo vzduchu? (aktivity o ovzduší a znečistení ovzdušia)
 • Odpadová pyramída (ako predchádzať odpadu)
 • Voda hravo a interaktívne (ako sa živočíchy prispôsobujú životu vo vode)
 • Divoké bylinky (divoké jedlé bylinky v našom okolí)
 • Hlavátka a jej družina (ryby našich vôd)

Každý zúčastnený žiak dostane aj malú odmenu.

Prihlasovanie: svoju triedu prihláste emailom na festivalzeme@sazp.sk na konkrétnu hodinu: 9:00, 10:00 , 11:00, 13:00 a 14:00 Na každú hodinu sa môžu nahlásiť 4 triedy. V prípade naplnenia kapacity budú uprednostnené triedy podľa poradia prihlásenia.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie v parku ruší.

Program na 7. júna - Kinosála v Múzeu SNP, Banská Bystrica

Pripravené sú dve predstavenia vhodné pre deti MŠ a 1. stupňa ZŠ:

9:00 - Zo života smetí

13:00 - Žabky nie sú babky.

Prihlasovanie: svoju triedu prihláste emailom na festivalzeme@sazp.sk na konkrétnu hodinu a predstavenie: 9:00, 13:00.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.