Projekt KLÍMA BEST má výsledky, ktoré sú dostupné pre každého

Projekt KLÍMA BEST má výsledky, ktoré sú dostupné pre každého

Cieľom projektu KLÍMA BEST bolo informovať, inšpirovať a mobilizovať verejnosť i rôzne cieľové skupiny k jednoduchým a efektívnym opatreniam pre ozdravenie klímy v nadchádzajúcom desaťročí, ktoré bude kľúčové. Správnou kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení na báze bilaterálnej spolupráce s partnermi z Nórska sme spoločne prispeli k zvýšeniu povedomia o klimatickej gramotnosti obyvateľov Slovenskej republiky.

Projekt s názvom KLÍMA BEST - NAJLEPŠIE skúsenosti pre lepšiu KLÍMU (anglická verzia Better CLIMA based on the BEST experiences - CLIMA BEST) odštartoval 27. apríla 2022 otváracou konferenciou za účasti odbornej verejnosti, nórskych partnerov i slovenských partnerov v sídle agentúry v Banskej Bystrici. Zastrešujúcim cieľom projektu je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, informovanosti a v správaní cieľových skupín v boji proti klimatickej zmene. Dôležitou súčasťou projektu bolo partnerstvo s dvoma nórskymi organizáciami  (The Energy Farm International Foundation, International Development Norway AS), ktoré zaručilo  cennú výmenu bilaterálnych skúseností, poznatkov a osvedčených postupov v oblasti rozumného a bezemisného  vykurovania alebo udržateľnej mobility a zelenej infraštruktúry v mestách,“ povedala Kristína Wimmerová z Občianskeho združenia Ekoenergia, ktoré bolo lídrom projektu. 

V Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci boli verejne prezentované jednoduché praktické opatrenia, na ktoré nadväzovalo niekoľko druhov informačných aktivít - workshopy voda pre klímu, solárne jazdy na elektrobicykloch, festivaly krajiny a klímy, praktické semináre o čistom vykurovaní alebo lektorované prehliadky prírode blízkych opatrení v teréne. Viac ako 2000 účastníkov získalo takto praktické skúsenosti alebo nadobudlo nové poznatky v oblasti adaptácie a zmierňovania dopadov zmeny klímy. Aktivity boli cielené na širokú verejnosť, nechýbali ani študenti, zástupcovia verejnej správy, súkromného alebo neziskového sektora. Workshopy pre klímu, zamerané na prírodné vodozádržné opatrenia, zaujali aj zástupcov gréckeho a slovenského Ministerstva životného prostredia (MŽP SR). „Ako Správca programu SK-Klíma považujeme projekt KLÍMA BEST za vlajkový, ukážkový projekt implementovaný v rámci výzvy „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“. Projekt naplnil podmienky a ciele výzvy a zameral sa na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy so zohľadnením princípov informálneho učenia sa, “ uviedol Denis Knotka, riaditeľ odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce z MŽP SR.

Projekt bol slávnostne ukončený v stredu, 21. februára 2024 záverečnou konferenciou v sídle Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), kde sme odbornej verejnosti a pozvaným hosťom predstavili výsledky a výstupy projektu. Vďaka nemu prešiel za dva roky zmenou aj areál SAŽP v Banskej Bystrici. „Z praktického hľadiska pribudli dva prístrešky na bicykle - z toho jeden disponuje solárnym nabíjaním, kontajner na povrchové zachytávanie dažďovej vody, stanovištia a napájadlá pre hmyz či vtáky, a biodiverzitná lúka s kvitnúcimi druhmi pôvodných rastlín. Tieto opatrenia boli doplnené informačnými podujatiami a propagačno-vzdelávacími materiálmi,“ zdôraznila Michaela Pšenáková, zástupkyňa pre komunikáciu SAŽP. V rámci projektu bolo otvorené aj Info KLÍMA Centrum v Rajci, ktoré zostáva v prevádzke i po skončení projektu a bude informovať o aktivitách Bioklimatického Parku Drienová, ktoré upozorňujú na klimatickú zmenu ako na problém s najvyššou prioritou.

 

Cieľom projektu je vymieňať si bilaterálne poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy v snahe zvýšiť povedomie a gramotnosť o zmene klímy a jej dopadoch na Slovensku. Projekt KLÍMA BEST získal grant z Nórska v sume 184 636 € € a je spolufinancovaný v sume 32 583 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií o projekte nájdete tu: https://bioklimapark.com/klima-best/

 

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.