Prvý národný workshop projektu TRANSCEND

01.08.2023
Prvý národný workshop projektu TRANSCEND

V dňoch 20. – 21. 07. 2023 odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) pripravil a zorganizoval 1. národný workshop pre zainteresované strany v rámci medzinárodného projektu TRANSCEND (Transformational and Robust Adaptation to Water Scarcity under Deep Uncertainty), v ktorom je SAŽP súčasťou širokého konzorcia 15 partnerov z 10 krajín Európy, ale tiež z Indie, USA, Južnej Ameriky či Libanonu.

Projekt je financovaný z rámcového programu EÚ financujúceho projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií Horizon Europe. V priebehu trvania tohto štvorročného projektu sa uskutočnia celkovo štyri workshopy. Región hornej Nitry bol vybraný ako súčasť siedmich prípadových štúdií po celom svete (living labs), pre ktoré budú navrhnuté systémové environmentálne politiky v oblasti alokácie vodných zdrojov v budúcnosti, tie rátajú s vysokou neurčitosťou spojenou s následkami zmeny klímy.

Prvý národný workshop bol zameraný na identifikovanie kľúčových aktérov a problémov v manažmente vodných zdrojov v modelovom území povodia Nitry. Diskutovalo sa aj o využívaní monitoringu a modelov v manažmente vodných zdrojov. Výstupy z workshopu budú podkladom pre partnerský vedecký tím, ktorý navrhne inovatívne nástroje na monitorovanie a modelovanie vodných zdrojov. Tieto nástroje môžu byť veľkým prínosom pre vodnú politiku a manažment vodných zdrojov na Slovensku, najmä v kontexte vysokej neurčitosti meniacej sa klímy. Skúsenosti a výstupy z jednotlivých modelových území po celom svete budú tiež základom pre reformné politiky v manažmente vodných zdrojov s potenciálne globálnym dopadom. Slovensko tak bude mať možnosť byť v popredí a inšpirovať krajiny po celom svete.

Viac informácií o projekte: https://transcend.usal.es/

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.