RemTech Europe 2023

16.01.2023
RemTech Europe 2023

Jedna z najväčších medzinárodných konferencií v Európe zameraná na sanáciu kontaminovaných území sa bude konať vo Ferrare, v dňoch 18. – 22. septembra 2023. Počas piatich dní bude bohatý odborný program spestrený živými ukážkami vybraných spoločností s použitím patentovaných technológií či odbornými kurzmi so školiteľmi z celého sveta.

RemTech je jediný environmentálny technologický hub, ktorý sa špecializuje na témy sanácie, regenerácie a udržateľného rozvoja území. Vyznačuje sa preto tým, že je nielen prezentáciou súčasného stavu a zdieľania perspektív do budúcnosti, ale je predovšetkým komunitou národných aj medzinárodných odborníkov, ktorá funguje na permanentnej báze, a v ktorej majú verejný a súkromný sektor možnosť konštruktívnej a efektívnej konfrontácie, rozvíjania myšlienok a projektov na podporu krajiny a Európy.

Kvalifikovanú a širokú komunitu tvoria štátne orgány, verejná správa, kontrolné orgány, združenia, súkromné spoločnosti, začínajúce podniky, univerzity, výskumné centrá a odborníci, ktorí rozvíjajú myšlienky a návrhy v rámci komunikácie a intenzívneho nadväzovania kontaktov, konferenčných zasadnutí, workshopov, pracovných skupín, rekvalifikačných kurzov, laboratórií, technologických testov a kultúrnych večerov.

Podujatie sa každoročne organizuje v spolupráci s Európskou komisiou, US Army Corps of Engineer, ASTM International, Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP), Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP), Interstate Technology and Regulatory Council (ITRC), AESAS - Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, CL:AIRE.

Na príprave medzinárodnej konferencie RemTech 2022, uskutočnenej v dňoch 19. – 23. septembra 2022 sa podieľal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, na predošlých ročníkoch participovala SAŽP, ako organizačný partner konferencie.

Viac informácií o konferencii nájdete na https://www.remtechexpo.com/en/remtech-europe.


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.