Samosprávne kraje sa zaujímajú o envirovýchovu, osvetu a vzdelávanie

14.11.2023
Samosprávne kraje sa zaujímajú o envirovýchovu, osvetu a vzdelávanie

V novembri (13. 11.) sa uskutočnilo druhé stretnutie zástupcov samosprávnych krajov k dobrej praxi v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete (EVVO) v tomto kalendárnom roku.

Stretnutia koordinuje SAŽP a sú zamerané na sieťovanie, spoluprácu a výmenu skúseností krajov v oblasti EVVO. Témou novembrového stretnutia bolo financovanie EVVO v krajoch. Aktuálne príležitosti a grantové schémy, do ktorých sa kraje môžu zapojiť, predstavila Lucia Thumová z Ministerstva životného prostredia SR.

Banskobystrický samosprávny kraj (Alexandra Jóbová) prezentoval svoju snahu zabezpečiť financovanie napĺňaním cieľov pripravovanej Envirostratégie kraja a Koncepcie environmentálnej výchovy z vlastných a doplnkových zdrojov. 

Trenčiansky samosprávny kraj (Martina Kedrová a Andrea Molnárová) informoval o novinkách svojej pestrej činnosti v oblasti EVVO – o  finančnej podpore poskytovateľov EVVO v kraji prostredníctvom dotačnej schémy Zelené oči.

Bratislavský samosprávny kraj (Rudolf Brídzik) sa pripravuje na otvorenie regionálneho Ekocentra v Čunove financovaného z viacerých zdrojov cezhraničnej spolupráce.

Kraje sa dohodli na vzájomnej komunikácii počas roka, zdieľaní konkrétnych výstupov svojej práce v EVVO, spolupráci pri organizovaní webinára k certifikácii poskytovateľov EVVO a na ďalšom stretnutí v budúcom roku v Čunove.

 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.