SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

22.08.2023
SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) uzavrela dohodu o dlhodobej spolupráci s Českou informačnou agentúrou životného prostredia (CENIA). Dohoda z 9. augusta 2023 je pokračovaním predchádzajúcej čiastkovej spolupráce medzi oboma odbornými organizáciami.

Cieľom uzavretia dohody je vytvoriť rámec pre úzku spoluprácu v oblasti vedeckého výskumu, odborného vzdelávania, konzultácií, implementácie smerníc a podporiť transfer odborných znalostí z praxe do výuky v rámci akreditovaných študijných programov.

Konkrétne budú činnosti v rámci spolupráce zamerané na založenie a prevádzku vedecko-výskumného inkubátora, a to najmä v oblasti environmentálnej bezpečnosti a obehového hospodárstva. Obe zmluvné strany môžu realizovať odborné stáže a využívať pri tom odborné kapacity oboch inštitúcií k zefektívneniu agendy, ale aj uskutočňovať vedecko-výskumné projekty či participovať na akademických prácach a ich posudzovaní.

Obe agentúry zároveň majú právo používať titul „Partner České informační agentury životního prostředí“ alebo „Partner Slovenskej agentúry životného prostredia“. 

Webová stránka o aktivitách českej CENIE: https://www.cenia.cz/#aktuality_

Detailné znenie Dohody o spolupráci je možné nájsť tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8213958/


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.