SAŽP na Noci výskumníkov

SAŽP na Noci výskumníkov

Posledný septembrový piatok, 29. 9. 2023,  patril už 17. ročníku Noci výskumníkov – jedinečnému festivalu vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Sme hrdí, že aj na Slovensku môžeme byť súčasťou podujatia, ktoré sa každoročne koná v rovnaký deň vo viacerých krajinách Európy (viac ako 25 zapojených krajín a 300 miest).

Podujatie sa uskutočnilo vo viacerých mestách po celom Slovensku: v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a ďalších sprievodných lokalitách. Celodenný program ponúkol inšpiratívne vedecké prezentácie, diskusie, interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách bolo súčasťou podujatia množstvo sprievodných akcií v deň podujatia, ale aj pred ním a po ňom.

Vzhľadom k ústrednej téme tohto ročníka, ktorou bola voda, na podujatí nemohla chýbať ani Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá sa širokej verejnosti predstavila so svojimi aktivitami na viacerých stanovištiach.

O program na jednom zo stanovíšť sa postarali kolegovia z projektu LIFE IP (populair), ktorí sa zaoberali kvalitou ovzdušia, ktorá významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia. Pre širokú verejnosť si pripravili rôzne informačné materiály, pracovné listy, kvízy, ale aj ukážku merania vlhkosti dreva. Na stánku populair, mali ďalej možnosť privoňať si k rôznym typom minerálnych vôd a prepojiť tak tému vody s ovzduším, ktorej sa venujú. Najmä „siričité“ a vajíčkové „vône“ poukázali na to aký je náš nos citlivý na vonkajšie vnemy. Deti si mohli vyrobiť, už tak trochu „legendárne“ vrtuľky. Formou anonymného hlasovania uskutočnili prieskum o tom, čo považujú ľudia za najväčší zdroj znečisťovania ovzdušia na Slovensku. K týmto aktivitám kolegovia vystúpili aj na hlavnom pódiu, kde najskôr predstavili projekt populair a následne vystúpili v panelovej diskusií.

Ponuku interaktívnych aktivít na podujatí opäť obohatil EKOMERAČ – interaktívny merač ekologickej stopy v tvare zemegule, pomocou ktorého si široká verejnosť mohla vypočítať, ako veľmi zaťažuje svojím životným štýlom prírodné zdroje.

Prezentovaný bol aj projekt Climabest – Menej áut, viac života, v rámci ktorého sa zamestnanci delili s verejnosťou o svoje skúsenosti a postrehy v oblasti udržateľnej mobility prostredníctvom rôznych informačných materiálov a kvízu.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť