SAŽP pripravuje Európsky týždeň mobility. Témou je verejný priestor pre všetkých. Inštitúcie sa môžu registrovať

28.06.2024
SAŽP pripravuje Európsky týždeň mobility. Témou je verejný priestor pre všetkých. Inštitúcie sa môžu registrovať

Slovenská agentúra životného prostredia vyzýva slovenské samosprávy a inštitúcie zapojiť sa do celoeurópskej kampane pre podporu a propagáciu udržateľnej mestskej mobility EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) 2024. Hlavné podujatie sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a vyvrcholí obľúbeným Dňom bez áut. 

Miestne orgány by mali využiť hlavný týždeň na vyskúšanie inovatívnych plánovacích opatrení, propagáciu novej infraštruktúry a technológií, meranie kvality ovzdušia a získavanie spätnej väzby od verejnosti. Táto aktivita už tradične nadväzuje na sesterskú kampaň Do práce na bicykli. Obe vyzývajú ľudí pre zmenu svojich dopravných návykov. Motivujú a svojimi aktivitami napomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia, spomaliť klimatické zmeny, zlepšovať zdravie obyvateľov, budovať mestá pre ľudí, nie pre autá. Registrovať sa dá prostredníctvom webového sídla www.eurotm.sk. 

Jedným z dôležitých pilierov modernej spoločnosti a ekonomiky je doprava, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní životného štýlu. Individuálna automobilová doprava však dominuje na úkor udržateľných spôsobov dopravy. Má významný podiel na tvorbe emisií v mestách, okrem hluku a prachu spôsobuje množstvo ďalších negatívnych vplyvov. Dopravné zápchy spôsobujú nielen citeľné časové straty, ale aj znečistenie ovzdušia, ktoré znižuje kvalitu života obyvateľov. To len potvrdzuje dôležitosť udržateľnej mobility pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného plánovania, ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov. Viac ako 70 % Európanov žije v mestách a pre mnohých z nich sa verejný priestor stal vzácnym. Spravodlivé rozdelenie verejného priestoru pre všetkých prináša spoločnosti mnohé výhody. A preto nie náhodou je témou ETM pre rok 2024 Verejný priestor pre všetkých. 

Kampaň ETM na Slovensku koordinuje od roku 2014 Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR. Generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík vyzýva, aby sa do kampane neváhali zapojiť všetky samosprávy, inštitúcie a organizácie a podporili tak myšlienku kampane. „Cieľom kampane ETM je podporovať zmenu správania obyvateľov v prospech aktívnej mobility. Tento rok bude kampaň EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY zameraná na spoločné rozhodovanie  o zdieľaní nášho verejného priestoru. Verím, že samosprávy ani tento rok  nebudú váhať so zapojením sa do kampane a podarí sa tak opäť deklarovať náš spoločný vzrastajúci záujem o riešenia v prospech udržateľnej mobility, skvalitňovania ovzdušia a života našich obyvateľov,“ povedal.

Registrácia sa do ETM 2024 je možná prostredníctvom webového sídla www.eurotm.sk,  kde sú zverejnené taktiež všetky potrebné informácie o kampani, metodické materiály, tematické príručky, príklady dobrej praxe, podklady pre jej propagáciu. 

 „Vytvárať kvalitnú infraštruktúru pre peších a cyklistov a zatraktívňovať verejnú dopravu tak, aby sa aktívna mobilita stávala pre obyvateľov prvou voľbou, je potrebné aj vzdelávanie a osveta a samosprávy by v tomto procese mali byť lídrom. Kampaň ETM je príležitosť ukázať dobré riešenia iným a tiež možnosť učiť sa od ostatných,“ uviedla Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampane.

Európsky týždeň mobility (ETM) je kampaň organizovaná  Európskou komisiou od roku 2002. Koná sa každý rok v termíne od 16. do 22. septembra a jeho súčasťou je Deň bez áut (22. september). Je to najrozšírenejšia kampaň na podporu udržateľnej mobility, ktorá už dávno prekročila hranice Európy, nakoľko sa do nej už zapájajú aj mestá z iných kontinentov. Vytvára širokú platformu na zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi zapojenými sídlami a zrejme aj preto stúpa každý rok počet registrovaných samospráv, organizácií a inštitúcií, ktoré sa tak navzájom môžu inšpirovať, motivovať a vymieňať si cenné skúsenosti. Na Slovensku sa do kampane v roku 2023 zapojilo 70 samospráv, 6 samosprávnych krajov a mnoho ďalších inštitúcií. 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.