Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sme zvýšili sedemnásobne

28.06.2024
Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sme zvýšili sedemnásobne

Vďaka odbornému manažmentu a zefektívneniu procesov zintenzívnila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá zastrešuje obnovu starších rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR, schvaľovanie žiadostí o platbu až sedemnásobne. Kým k decembru 2023 bolo vyplatených iba niečo cez 100 žiadostí o platbu za vyše 1,3 milióna eur, k dnešnému dňu ich je vyše 700 v hodnote takmer 9,5 milióna eur.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu boli hlavným dôvodom pomalého čerpania komplikovane nastavené procesy a podmienky v rámci jednotlivých výziev, ktoré ľudí nadmerne zaťažovali predkladaním prebytočnej dokumentácie, napríklad energetického certifikátu. „Budajovci a Kičovci nastavili podmienky pre ľudí tak, že sprocesovanie žiadostí o dotáciu na obnovu rodinných domov netrvalo niekoľko dní alebo týždňov, ale rádovo aj niekoľko mesiacov. Navyše, rýchlejšiemu schvaľovaniu žiadostí bránil nedostatok odborne spôsobilých osôb, ktorí vydávajú energetické certifikáty nevyhnutné na schválenie dotácie. Ešte v marci tohto roku chýbal takmer každej druhej žiadosti energetický certifikát, kvôli čom nebolo možné schváliť žiadosť na obnovu rodinného domu,“ zdôraznil Taraba.  

Slovenská agentúra životného prostredia pod vedením Juraja Moravčíka zefektívnila procesy, posilnila tím pracovníkov pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí, ale rovnako zredukovala počet dohodárov. „Len za predošlých vlád, aj tej úradníckej, sa do roku 2023 vystriedalo v Slovenskej agentúre životného prostredia vyše 890 dohodárov, z toho takmer 500 dohodárov na projekte Obnov dom. Vďaka efektívnemu nastaveniu procesov máme k dnešnému dňu uzatvorených vyše 15 440 právoplatných zmlúv s prijímateľmi,“ vysvetlil generálny riaditeľ SAŽP Moravčík. 

Do piatich doterajších výziev Obnov dom, vrátane mimoriadnej výzvy určenej pre majiteľov rodinných domov poškodených zemetrasením a krupobitím na východe Slovenska, sa zapojilo viac ako 22 220 žiadateľov. Podmienky pre uzavretie zmluvy splnilo takmer 19 000 majiteľov rodinných domov. V súčasnosti sú všetky žiadosti vyhodnotené, iba vo výzve č. 4, ktorú vyhlásila ešte úradnícka vláda v septembri 2023, je otvorených 690 žiadostí. „Aj v tomto prípade však proaktívne komunikujeme so žiadateľmi a pracovníci agentúry im už zaslali výzvu na doplnenie dokladov či údajov,“ dodal Moravčík. 

V rámci mimoriadnej výzvy určenej pre majiteľov rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím na východnom Slovensku, prišlo už vyše 1 360 žiadostí, z toho 1 030 už agentúra schválila v 730-tich prípadoch podpísala zmluvu s úspešnými žiadateľmi a iba na zálohách vyplatila vyše 5 mil. eur.

Envirorezort prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia pripravuje ďalšie výzvy. V utorok 25. júna 2024 bola zverejnená výzva Obnov dom mini pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Majitelia viac ako 3 000 rodinných domov zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja budú môcť od 19. júla do 30. augusta požiadať o 10-tisíc eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Energetický certifikát nebudú potrebovať a časť príspevku im bude vyplatená vopred. Agentúra plánuje vyhlásiť aj ďalšiu štandardnú výzvu. „Postavená bude na priebežnosti s dostatkom času na to, aby si ľudia mohli požiadať o dotáciu na zateplenie či obnovu rodinného domu. Nebudú potrebné žiadne rýchle prsty, spôsobujúce pád IT systému,“ uzavrel šéf SAŽP Moravčík. 


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.