ŠIŠKA 2023 – ROZUM NIELEN V HRSTI

ŠIŠKA 2023 – ROZUM NIELEN V HRSTI

Ako to už býva dobrým zvykom, na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP sa jesenné obdobie nieslo v znamení Festivalu environmentálnej výchovy ŠIŠKA – konkrétne už 25. ročníka. Konal sa 25. – 27. septembra 2023 v horskom hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici a toto všetko sme počas festivalu zažili:

ROZUM DO KAŽDEJ ZÁHRADY

Ústrednou témou bol odpad. V rámci otváracej prednášky sme si zobrali na paškál najmä biologický odpad a jeho využitie pri regenerácii pôdy. Bohuš Buday nám predstavil inovatívny spôsob „zbavovania“ sa bioodpadu – záhon Rozuma (známy aj ako teplý záhon). Večerná prednáška bola na druhý deň uvedená do praxe vybudovaním záhonu priamo v areáli hotela.

(NIELEN) ODPAD NA VŠETKY MOŽNÉ SPÔSOBY

Vzhľadom na hojný počet účastníkov z radov učiteľov a odbornej verejnosti bol program rozčlenený na dva paralelne bežiace bloky. Dominovala, samozrejme, téma odpadu, separácie, recyklácie, ale najmä predchádzania jeho vzniku. Účastníci sa mohli dozvedieť aj o možnostiach financovania environmentálnej výchovy prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu, o činnosti samosprávnych krajov v tejto oblasti, novej kampani klimaTYzuj sa, ako správne kúriť a mnoho iných zaujímavostí.

MALEBNÁ ŠPANIA DOLINA

Súčasťou programu boli dve exkurzie. Prvá skupina účastníkov sa vydala do preslávenej baníckej obce Špania dolina. Obdivovali jej malebný ráz, ale pri pohľade na masívne haldy hlušiny si pripomenuli aj tému festivalu: odpad.  Človek by ani nepovedal, že ide o skládku. Banské haldy sú však nemým svedkom toho, že odpadu sa nedá tak jednoducho zbaviť.

LESK A BIEDA RECYKLÁCIE

Druhá skupina sa vydala do spoločnosti Greentech, ktorá sa zaoberá recykláciou PET fliaš. Exkurzia účastníkom ukázala, že recyklácia je síce správna voľba, ale nie tá najlepšia. Vzhľadom na vysoké energetické vstupy ide o logisticky a technologicky náročný proces. Preto je zrejmé, že problém s množstvom odpadu môže vyriešiť iba prevencia jeho vzniku.

ŽLTÁ KAČIČKA A ODPADKOVÝ FANTÓM

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je spoločenský večer, ktorý sa tento rok niesol v znamení kultúrnych vystúpení. Svojou prítomnosťou nás obohatila Lucia Vrana Svobodová zo zoskupenia Anima-Act. Predstavila bábkovú inscenáciu The Duck After – príbeh o žltej plastovej kačičke plný strastí, absurdného humoru a dobrodružstva.

Ďalším hosťom bol spevák a spisovateľ Braňo Jobus a jeho rozprávkové knižky o tajomstvách zberného dvora a fantómovi odpadu. Pomedzi humorné rozprávanie o príhodách z knižiek, nám zahral a zaspieval aj niečo zo svojej tvorby. Na svojej nádhernej satelitnej gitare doprevádzal publikum pri speve hymny festivalu, čo úžasne dokreslilo atmosféru spoločenského večera.

ZÁVER

Tak, ako každá rozprávka, aj ŠIŠKA má svoj koniec. Po odznení posledného príspevku na tretí deň, doslova zazvonil zvonec, a všetci sme sa rozišli naspäť domov bohatší o množstvo podnetov, zážitkov, ale aj nových kontaktov. Zhodli sme sa v tom, že tohtoročná ŠIŠKA bola vďaka množstvu účastníkov a pestrému programu vskutku intenzívne prežitá.

Väčšinu príspevkov nájdete na stránke podujatia: https://www.ewobox.sk/sazp/siska.

Už teraz sa tešíme na budúci ročník.

Kolektív OEVVO SAŽP

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť