Školenie MOPS v oblasti odpadového hospodárstva

15.05.2024
Školenie MOPS v oblasti odpadového hospodárstva

V priebehu mesiacov marec a máj sme boli oslovení obcami na východnom a južnom Slovensku o usporiadanie školení pre miestne občianske a preventívne služby (MOPS) na témy v oblasti odpadového hospodárstva.

Samotné školenie trvalo 8 hodín, počas ktorých sme sa snažili účastníkom vysvetľovať, ako vnímať odpad z pohľadu obehového hospodárstva. Naším cieľom bolo dosiahnuť pochopenie, že každý kus odpadu je materiál, resp. surovina, ktorá sa môže vrátiť do procesu hospodárskeho obehu a to v prípade, že ju vytriedime, a tak neskončí na skládke. Na dosiahnutie nášho cieľa sme použíli viacero aktivít, krátke filmy a prezentácie. Účastníkov sme oboznámili aj s platnou legislatívou a sankciami pri nelegálnom nakladaní s odpadom. Na konci školenia sme hovorili o správnom kompostovaní a zdôraznili si, že nadobudnuté vedomosti zo školenia treba posúvať ďalej v komunitách, kde MOPS pôsobia.  Prajeme im veľa úspechov v ich svedomitej práci.
 

Školení sa zúčastnilo 72 zamestnancov MOPS a obecných úradov z 13 obcí.

Školenie pripravili a zrealizovali zamestnanci OEVVO SAŽP – Jana Bačkorová, Veronika Páričková, Andrej Šijak


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.