Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku až do výšky 19 000 eur. Slovenská agentúra životného prostredia ku 22. septembru posúdila všetky predložené žiadosti. V rámci troch výziev je tak spracovaných 12 383 žiadostí.

Viac ako polovica z nich, 56 %, je kladne vyhodnotených a vysoké percento z nich je už aj zazmluvnených. Približne 30 % z uvedeného počtu predložených žiadostí bolo dožiadaných na doplnenie prílohy, alebo vysvetlenie nesúladov,“ upresnil Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP. Tretia výzva bola vyhlásená 24. apríla 2023 a vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa podarilo naplniť alokáciu 10 000 žiadostí v priebehu jedného dňa. 

Vyhodnotenie všetkých žiadostí je výborná správa. Ukázalo sa, že zmeny v manažovaní projektu, prenastavenie a zrýchlenie jeho procesov, priniesli svoje ovocie. Ide o dôležitý krok najmä vo vzťahu k občanom, ktorí sa do projektu zapojili. Dnes už vedia, v akom stave je ich žiadosť a môžu tak pokračovať v obnove svojich rodinných domov. Vďaka plánu obnovy tak zlepšia kvalitu svojho bývania, ušetria na nákladoch na energie a v neposlednom rade zvýšia kvalitu životného prostredia,“ zhodnotila podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková.

Vyhodnotenie tretej výzvy pred spustením prijímania nových žiadostí ocenilo aj ministerstvo životného prostredia. „Reštartom výzvy sme sa na rezorte zaoberali od prvého dňa. Chcem sa poďakovať novému vedeniu SAŽP a všetkým kolegom, že dokázali v krátkom čase znásobiť rýchlosť vyhodnocovania žiadostí,“ vyhlásil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Podľa ministrových slov neexistuje lepší, hmatateľnejší a viditeľnejší príklad, že ochrana životného prostredia neobmedzuje. Práve naopak, ponúka obrovskú príležitosť znížiť domácnostiam účty za energie, znížiť závislosť krajiny na fosílnych palivách a podporiť nové pracovné príležitosti v regiónoch Slovenska.

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje spustenie štvrtej výzvy 9. októbra. Otvorená bude opäť pre 10-tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po vyplnení formulára budú mať žiadatelia 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami. Povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

Po spracovaní všetkých žiadostí z tretej výzvy sme sa výrazne priblížili k cieľu 13 000 realizovaných obnov rodinných domov do roku 2024. Po spustení štvrtej výzvy, ktorá predpokladá prijatie 10 000 nových žiadostí, aj k celkovému cieľu 25 000 realizovaných obnov do roku 2026. Pre štvrtú výzvu sme rozšírili komunikačné kanály a spôsoby informovania záujemcov o podmienkach zapojenia sa. Už budúci pondelok budeme pokračovať v živých online konzultáciách, kde spolu s generálnym riaditeľom odpovedáme na otázky žiadateľov v priamom prenose na našom youtube. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na portáli www.obnovdom.sk, na youtube kanáli Obnov dom a na sociálnych sieťach,“ dodala Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.

 

 

Vytlačiť