Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

04.05.2023
Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

„Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku.“ S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky od 4. mája do 5. júna na adresu enviromesto@sazp.sk.

Cieľom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je zviditeľniť a oceniť tie mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch, podporujú a realizujú činnosti zamerané na životné prostredie a zapájajú obyvateľov do rozvoja svojho mesta. „Cieľom vyhlásenia už štvrtého ročníka ocenenia ENVIROMESTO je upozorniť na pozitívne príklady slovenských miest, ktoré chcú pomocou zelených opatrení zlepšiť svoje prostredie v každom aspekte života. Chcem vyzvať všetky slovenské mestá, aby sa zapojili a ukázali, že boj s klimatickou krízou je šancou zlepšiť kvalitu života,“ zdôraznil Ján Budaj, minister životného prostredia SR.

Do aktuálneho ročníka národného ocenenia sa môžu mestá prihlasovať do 5. júna elektronicky, prostredníctvom vyplnenej a podpísanej prihlášky. Jej súčasťou musia byť aj prílohy, ktoré dokumentujú zrealizované aktivity z troch hodnotených oblastí: A. Zelené a obehové hospodárstvo; B. Ochrana prírody a krajiny; C. Zdravé mesto. Laureátom ocenenia ENVIROMESTO 2023 môžu byť len tie samosprávy, ktoré sa zapoja do všetkých troch kategórií: „Hodnotiť sa budú aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do času uzávierky prihlášok. K samotnému vyplneniu prihlášky môžu primátorky a primátori kontaktovať odborných zamestnancov SAŽP, ktorí im budú nápomocní“ povedal Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Problematika životného prostredia rezonuje v spoločnosti nielen v odborných kruhoch, ale aj na úrovni samospráv. Mnohé mestá dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií či prírode blízkych riešení, a tým vytvárať zdravé mestá. Jedným z takých je nepochybne aj Trenčín, ktorý hodnotiaca komisia v uplynulom ročníku jednoznačne zvolila za laureáta a získal titul ENVIROMESTO 2021. „Ocenenia, ktoré sme získali v rámci ENVIROMESTA sú pre nás odmenou za snahu, ktorú sa snažíme venovať zlepšovaniu životného prostredia, či už je to v starostlivosti o zeleň, odpady alebo vytváranie lepších možností pre mobilitu našich občanov. Ocenenia predstavujú motiváciu a odporúčame všetkým mestám, ktoré pre svoje životné prostredie urobili niečo výnimočné a prínosné, aby sa prihlásili a zabojovali o titul ENVIROMESTO 2023, nakoľko aj takéto vyznamenania vytvárajú pozitívnu vizitku o meste,“ uzavrel Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

O laureátovi národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov odborných organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na jeseň tohto roka.

Súčasťou udeľovania titulu ENVIROMESTO 2023 sú odborné organizácie: Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Mesto Trenčín, Úrad verejného zdravotníctva SR. Informácie o národnom ocenení ENVIROMESTO 2023, štatút, prihláška a dôležité termíny sú zverejnené na webovej stránke http://www.sazp.sk/enviromesto/.

Fotogaléria


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.