Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila ideové architektonické súťaže návrhov, s cieľom hľadania ideových prístupov k obnove charakteristických typov rodinných domov na Slovensku - "Gánkový dom", "Dom s prejazdom", "Mestská radovka".

Súťažné podmienky, zadania a dokument s linkami na stiahnutie súťažných pomôcok nájdete na nasledovných web stránkach:
"GÁNKOVÝ DOM"
"DOM S PREJAZDOM"
"MESTSKÁ RADOVKA"

Informácie ohľadne spôsobu doručenia súťažných podkladov nájdete v dokumente Otázky a Odpovede

Súťaž voľne nadväzuje na minuloročné ideové súťaže domov "KOCKA", "ŠTVOREC", "ORAVA"

 Zdroj: https://obnovdom.sk/aktuality.php?article=12#article-12

 

Vytlačiť